Europejski obszar edukacji
Komisja opracowuje inicjatywy mające pomóc w stworzeniu europejskiego obszaru edukacji, dzięki któremu wszyscy młodzi ludzie będą mogli uzyskać jak najlepsze wykształcenie i znaleźć pracę w całej Europie.
Students of all ages studying

Aktualizacja: 30 września 2020 r.

30 września 2020 r. opublikowano nowy komunikat na temat europejskiego obszaru edukacji. Określono w nim drogę do utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Informacje na stronie są aktualizowane w celu uwzględnienia treści nowego komunikatu. W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z informacjami prasowymi i pobrania tekstu komunikatu.

W kierunku europejskiego obszaru edukacji

Wykorzystanie w pełni potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej, jak również jako sposobu na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności, leży we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich UE. 

Komisja opracowuje inicjatywy mające pomóc w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. Zgodnie z założeniami polityki w tej dziedzinie w całej UE: 

  • wyjazd za granicę na kursy lub studia powinien stać się normą
  • kwalifikacje szkolne i uniwersyteckie powinny być uznawane w całej UE 
  • znajomość dwóch języków oprócz języka ojczystego powinna stać się normą
  • każdy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od swojego statusu społeczno-ekonomicznego
  • ludzie powinni mieć silne poczucie tożsamości europejskiej oraz doceniać dziedzictwo kulturowe Europy i jej różnorodność.

Co robi UE, aby stworzyć europejski obszar edukacji? 

Komisja przedstawiła pierwszy pakiet środków dotyczących: 

W swoim komunikacie „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury” Komisja zaproponowała drugi pakiet inicjatyw podkreślających kluczową rolę edukacji, młodzieży i kultury w budowaniu przyszłości Europy. Komunikat mówi o tym, jak Komisja realizuje decyzje podjęte przez europejskich polityków i zawarte w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2017 r. 

W komunikacie przedstawiono planowany kształt europejskiego obszaru edukacji obejmującego:

W komunikacie przedstawiono również bieżące inicjatywy na rzecz ustanowienia europejskich szkół wyższych i europejskiej legitymacji studenckiej. Pakiet inicjatyw obejmuje wnioski dotyczące zaleceń Rady w sprawie:

Zalecenie Rady w sprawie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków zostało przyjęte przez ministrów edukacji na posiedzeniu Rady w Brukseli 22 maja 2019 r.