Europese onderwijsruimte
De Commissie ontwikkelt momenteel initiatieven die gericht zijn op een Europese onderwijsruimte waarin alle jongeren kunnen profiteren van optimale onderwijs- en opleidingsmogelijkheden die hun helpen werk te vinden in heel Europa.
Students of all ages studying

Update: 30 september 2020

Op 30 september 2020 is een nieuwe mededeling over de Europese onderwijsruimte gepubliceerd. Hierin wordt een traject uitgestippeld om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 te verwezenlijken.

Deze pagina wordt daarom nog aangepast. Voorlopig kunt u al het persbericht lezen en de mededeling downloaden.

Naar een Europese onderwijsruimte

Alle EU-landen hebben er belang bij de mogelijkheden van onderwijs en cultuur optimaal te benutten om de werkgelegenheid, economische groei en maatschappelijke samenhang te bevorderen, en om de Europese identiteit in al haar verscheidenheid tot uitdrukking te brengen. 

De Europese Commissie ontwikkelt initiatieven om bij te dragen tot een Europese onderwijsruimte. De bedoeling is dat in de hele EU: 

Wat doet de EU voor die Europese onderwijsruimte? 

De Commissie heeft een eerste reeks maatregelen gepresenteerd over: 

In haar mededeling Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur heeft zij een tweede reeks initiatieven voorgesteld. Dit geeft aan hoe belangrijk zij dit beleid vindt voor de toekomst van Europa. De plannen zijn ook een antwoord van de Commissie op de oproep die de Europese leiders in hun conclusies van de Europese Raad van december 2017 hebben gedaan. 

De mededeling verwoordt de visie van de Commissie op de vorming van een Europese onderwijsruimte die op de volgende combinatie berust:

Ook wordt erin beschreven wat er gedaan wordt om tot de oprichting van Europese universiteiten en de invoering van een Europese studentenkaart te komen. Het pakket initiatieven bevat een aantal voorstellen voor aanbevelingen van de Raad over:

De Aanbeveling van de Raad inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen is door de ministers van Onderwijs aangenomen op de vergadering van de Raad van 22 mei 2019 in Brussel.