×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Europese onderwijsruimte

De Europese Commissie ontwikkelt initiatieven om bij te dragen tot een Europese onderwijsruimte. Die sluiten aan bij haar ambitie om te zorgen dat alle jongeren de beste studie of opleiding kunnen volgen en werk kunnen vinden, overal in Europa.

Students of all ages studying

Naar een Europese onderwijsruimte

Alle EU-landen hebben er belang bij de mogelijkheden van onderwijs en cultuur optimaal te benutten om de werkgelegenheid, economische groei en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de Europese identiteit in al haar verscheidenheid tot uitdrukking te brengen.

De Europese Commissie ontwikkelt initiatieven om bij te dragen tot een Europese onderwijsruimte. Die sluiten aan bij haar ambitie om te zorgen dat alle jongeren de beste studie of opleiding kunnen volgen en werk kunnen vinden, overal in Europa. Het doel is dat in Europa:

  • een periode in het buitenland voor je studie of opleiding de norm wordt 
  • de diploma's van middelbaar en hoger onderwijs overal in de EU erkend worden 
  • de kennis van twee talen naast je moedertaal de norm wordt
  • iedereen toegang krijgt tot onderwijs van goede kwaliteit, ongeacht sociaal-economische achtergrond, en dat
  • de mensen een duidelijk besef hebben van hun identiteit als Europeanen, van het Europees cultureel erfgoed en van de diversiteit in Europa.

Hoe werkt de Europese Commissie aan die Europese onderwijsruimte? 

In januari 2018 heeft de Commissie een eerste pakket maatregelen gepresenteerd over:

De Commissie heeft inmiddels een tweede pakket initiatieven voorgesteld. 

In haar mededeling Bouwen aan een sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur, benadrukt de Commissie hoe belangrijk dat beleid wel is voor de toekomst van Europa. Ze beschrijft hoe ze beantwoordt aan de wensen die de Europese leiders op papier hebben gezet in hun conclusies van de Europese Raad van december 2017. In hun visie is de Europese onderwijsruimte een combinatie van:

Ook worden lopende initiatieven genoemd die moeten leiden tot Europese universiteiten en een Europese studentenkaart.

Het pakket initiatieven bevat ook voorstellen voor aanbevelingen van de Raad over: