Żona Ewropea tal-Edukazzjoni
Il-Kummissjoni qiegħda tiżviluppa inizjattivi biex tgħin tiġi stabbilita Żona Ewropea tal-Edukazzjoni li tippermetti liż-żgħażagħ kollha jibbenefikaw mill-aħjar edukazzjoni u taħriġ, u jsibu impjieg fl-Ewropa kollha.
Students of all ages studying

Aġġornament: 30 ta’ Settembru 2020

Fit-30 ta’ Settembru 2020 ġiet ippubblikata Komunikazzjoni ġdida dwar iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Din tistabbilixxi perkors biex tinkiseb iż-ŻEE sal-2025.

Din il-paġna qed tiġi aġġornata biex tirrifletti l-Komunikazzjoni l-ġdida. Sadanittant tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa u tiddawnlowdja l-Komunikazzjoni.

Lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Hu fl-interess kondiviżiv tal-Istati Membri tal-UE kollha li nħaddnu l-potenzjal sħiħ tal-edukazzjoni u l-kultura bħala xprun għall-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir ekonomiku u l-koeżjoni soċjali mtejba kif ukoll bħala mezz biex tiġi esperjenzata l-identità Ewropea fid-diversità kollha tagħha. 

Il-Kummissjoni qiegħda tiżviluppa inizjattivi biex tgħin il-ħidma favur Żona Ewropea tal-Edukazzjoni. Il-viżjoni li hemm f’din il-politika hi dik li, fl-UE kollha: 

  • li tqatta’ żmien barra minn pajjiżek biex tistudja u titgħallem għandha tkun n-norma
  • il-kwalifiki tal-iskola u l-edukazzjoni għolja għandhom jiġu rikonoxxuti fl-UE kollha 
  • li tkun taf żewġ lingwi barra l-lingwa materna tiegħek għandu jkun l-istandard
  • li kulħadd għandu jkun kapaċi jaċċessa edukazzjoni ta’ kwalità għolja, irrispettivament tal-isfond soċjoekonomiku ta’ dak li jkun
  • in-nies għandu jkollhom sens qawwi tal-identità tagħhom bħala Ewropej, tal-wirt kulturali tal-Ewropa u tad-diversità tagħha

Kif qiegħda taħdem l-UE biex twettaq Żona Ewropea tal-Edukazzjoni? 

Il-Kummissjoni ppreżentat l-ewwel pakkett ta’ miżuri li jindirizzaw: 

Fil-Komunikazzjoni Nibnu Ewropa iktar b’saħħitha: ir-rwol tal-politiki taż-żgħażagħ, tal-edukazzjoni u tal-kultura, il-Kummissjoni pproponiet it-tieni pakkett ta’ inizjattivi li jenfasizzaw ir-rwol prinċipali li għandhom l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-kultura fil-bini tal-ġejjieni tal-Ewropa. Din tistabbilixxi kif il-Kummissjoni qiegħda tirrispondi għas-sejħa għall-azzjoni mill-mexxejja Ewropej fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2017

Il-Komunikazzjoni tiddeskrivi l-viżjoni tal-Kummissjoni biex tibni Żona Ewropea tal-Edukazzjoni li tgħaqqad:

Din tiddeskrivi wkoll inizjattivi li għaddejjin bħalissa biex jissejsu Universitajiet Ewropej u kard Ewropea tal-istudenti. Il-pakkett ta’ inizjattivi jinkludi proposti għal Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill:

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar approċċ komprensiv lejn it-tagħlim u l-apprendiment tal-lingwi ġiet adottata mill-ministri tal-edukazzjoni fil-laqgħa tal-Kunsill fi Brussell fit-22 ta’ Mejju 2019.