Eiropas izglītības telpa
Komisija izstrādā iniciatīvas, kas virzītas uz tādas Eiropas izglītības telpas izveidi, kurā visi jaunie cilvēki varētu vislabāk izmantot izglītību un apmācību un atrast darbu visā Eiropā.
Students of all ages studying

Atjauninājums: 2020. gada 30. septembrī.

2020. gada 30. septembrī tika publicēts jauns paziņojums par Eiropas izglītības telpu (EIT). Tajā izklāstīts veids, kā līdz 2025. gadam panākt EIT.

Šī lapa tiks atjaunināta, lai ņemtu vērā jauno paziņojumu. Pagaidām varat lasīt paziņojumu presei un lejupielādēt paziņojumu.

Ceļā uz Eiropas izglītības telpu

Visas dalībvalstis ir ieinteresētas pilnībā izmantot izglītības un kultūras potenciālu kā spēku, kas virza darbvietu izveidi, ekonomisko izaugsmi un uzlabo sociālo tuvināšanos, un kā līdzekli, kas ļauj izbaudīt Eiropas identitāti visā tās daudzveidībā. 

Eiropas Komisija pašreiz izstrādā iniciatīvas, kuru mērķis ir sekmēt Eiropas izglītības telpas izveidi. Šīs stratēģijas mērķis ir panākt, lai visā ES: 

Ko Komisija dara, lai izveidotu Eiropas izglītības telpu? 

Komisija ir nākusi klajā ar pirmo pasākumu kopumu, kas vērsts uz: 

Paziņojumā “Spēcīgākas Eiropas veidošana: jaunatnes, izglītības un kultūras politikas nozīme” Komisija ierosinājusi otro iniciatīvu kopumu, kas uzsver izglītības, jaunatnes un kultūras lielo nozīmi Eiropas nākotnes veidošanā. Šajā dokumentā izklāstīts, kā Komisija seko aicinājumam rīkoties, ko pauduši Eiropas vadītāji 2017. gada decembra Eiropadomes secinājumos

Komisijas paziņojums iepazīstina ar Eiropas izglītības telpas izveides redzējumu, kas aptver:

Tajā arī aprakstītas pašreizējās iniciatīvas Eiropas universitāšu iedibināšanai un Eiropas studenta kartes izveidei. Šī iniciatīvu pakete ietver arī priekšlikumus Padomes ieteikumiem par:

Padomes ieteikums par visaptverošu pieeju valodu mācīšanā un apguvē, ko izglītības ministri pieņēma Padomes sanāksmē, kura notika Briselē 2019. gada 22. maijā.