×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Eiropas izglītības telpa

Eiropas Komisija izstrādā iniciatīvas, lai palīdzētu virzīties uz Eiropas izglītības telpu. Šīs iniciatīvas palīdz sasniegt Komisijas ieceri dot iespēju visiem jauniešiem iegūt labu izglītību un apmācību, kā arī atrast darbu visā Eiropā.

Students of all ages studying

Ceļā uz Eiropas izglītības telpu

Visas dalībvalstis ir kopīgi ieinteresētas pilnībā izmantot potenciālu, ko piedāvā izglītība un kultūra – jomas, kas ir darbvietu izveides, ekonomiskās izaugsmes un sociālā taisnīguma virzītājas un kas ļauj izbaudīt Eiropas identitāti visā tās daudzveidībā.

Eiropas Komisija izstrādā iniciatīvas, lai palīdzētu virzīties uz Eiropas izglītības telpu. Šīs iniciatīvas palīdz sasniegt Komisijas ieceri dot iespēju visiem jauniešiem iegūt labu izglītību un apmācību, kā arī atrast darbu visā Eiropā. Mērķis ir panākt, lai Eiropā: 

  • studijas un mācības ārzemēs kļūtu par ierastu praksi, 
  • skolas un augstākās izglītības diplomi tiktu atzīti visā Eiropas Savienībā, 
  • divu valodu prasme papildus dzimtajai valodai kļūtu par normu,
  • visi – neatkarīgi no sociālekonomiskajiem apstākļiem – varētu piekļūt augstas kvalitātes izglītībai, kā arī
  • cilvēkiem būtu spēcīga eiropieša identitātes, kultūras mantojuma un Eiropas daudzveidības apziņa.

Ko Komisija dara, lai izveidotu Eiropas izglītības telpu?

2018. gada janvārī Komisija nāca klajā ar pirmo pasākumu paketi, kura pievēršas šādiem jautājumiem: 

Tagad Komisija ir ierosinājusi otro iniciatīvu paketi

Paziņojumā “Spēcīgākas Eiropas veidošana: jaunatnes, izglītības un kultūras politikas nozīme” Komisija uzsver izglītības, jaunatnes un kultūras lielo nozīmi Eiropas nākotnes veidošanā. Tajā izklāstīts, kā tā seko aicinājumiem, ko pauduši Eiropas vadītāji 2017. gada decembra Eiropadomes secinājumos. Komisija sniedz savu redzējumu par tādas Eiropas izglītības telpas izveidi, kurā ietilpst šādi elementi:

Minētajā paziņojumā aprakstītas arī pašreizējās iniciatīvas attiecībā uz Eiropas augstskolām un Eiropas studenta karti.

Šī iniciatīvu pakete ietver arī priekšlikumus Padomes ieteikumiem: