Europos švietimo erdvė

Komisija rengia iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti sukurti Europos švietimo erdvę, kad visi jaunuoliai visoje Europoje galėtų pasinaudoti geriausia švietimo ir mokymo sistema ir rasti darbą.
Students of all ages studying

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. rugsėjo 30 d. paskelbtas naujas komunikatas dėl Europos švietimo erdvės. Jame nustatyta, kaip iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę.

Šis puslapis atnaujinamas siekiant atsižvelgti į naująjį komunikatą. O kol kas galite perskaityti pranešimą spaudai ir parsisiųsti komunikatą.

Europos švietimo erdvės kūrimas

Visoms valstybėms narėms vienodai svarbu išnaudoti visą švietimo ir kultūros potencialą skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, socialinį teisingumą ir patirti visą Europos tapatybės įvairovę. 

Komisija rengia iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti kurti Europos švietimo erdvę. Šios politikos srities tikslas – pasiekti, kad visoje Europos Sąjungoje: 

Ką ES daro, kad būtų sukurta Europos švietimo erdvė? 

Komisija pateikė pirmąjį priemonių rinkinį, skirtą: 

Komunikate „Jaunimo, švietimo ir kultūros politikos vaidmuo kuriant stipresnę Europą“ Komisija pasiūlė antrą iniciatyvų rinkinį, kuriame pabrėžiama švietimo, jaunimo ir kultūros svarba kuriant Europos ateitį. Jame nurodoma, kokių veiksmų Komisija imasi atsižvelgdama į Europos valstybių vadovų raginimus, išdėstytus 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose

Komunikate apibūdinama Komisijos vizija sukurti Europos švietimo erdvę, kurią sudarytų:

Jame taip pat aptariamos vykdomos iniciatyvos dėl Europos universitetų sukūrimo ir Europos studento pažymėjimo. Šiame iniciatyvų rinkinyje yra ir Tarybos rekomendacijos:

2019 m. gegužės 22 d. Tarybos posėdyje Briuselyje švietimo ministrai priėmė Tarybos rekomendaciją dėl visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi.