×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

Európai oktatási térség

Az Európai Bizottság kezdeményezéseket dolgoz ki, hogy segítse az európai oktatási térség kialakítását célzó munkát. Ezek a kezdeményezések híven tükrözik a Bizottság abbéli törekvését, hogy a fiatalok Európa-szerte a legjobb színvonalú oktatásban és képzésben részesülhessenek, és el tudjanak helyezkedni.

Students of all ages studying

Úton az európai oktatási térség kialakítása felé

A tagállamok közös érdeke, hogy maradéktalanul kiaknázzák az oktatásban és a kultúrában rejlő lehetőségeket, hiszen ezek a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés és a társadalmi méltányosság mozgatórugói, egyúttal a maga sokféleségében megmutatkozó európai identitás megtapasztalásának eszközei.

Az Európai Bizottság kezdeményezéseket dolgoz ki, hogy segítse az európai oktatási térség kialakítását célzó munkát. Ezek a kezdeményezések híven tükrözik a Bizottság abbéli törekvését, hogy a fiatalok Európa-szerte a legjobb színvonalú oktatásban és képzésben részesülhessenek, és el tudjanak helyezkedni. A cél az, hogy Európában:

  • megszokott dolog legyen tanulmányi célból valamennyi időt külföldön tölteni
  • a középiskolai és felsőoktatási diplomák EU-szerte el legyenek ismerve; 
  • az anyanyelven kívül két nyelv ismerete elterjedt legyen;
  • társadalmi-gazdasági háttértől függetlenül mindenki színvonalas oktatásban részesüljön; valamint
  • az embereknek erős európai identitástudata legyen, és Európa kulturális örökségét és sokszínűségét magukénak érezzék.

Mit tesz az Európai Bizottság az európai oktatási térség kialakításáért?

A Bizottság 2018 januárjában terjesztette elő az ezt célzó első intézkedéscsomagot, melyben a következő témákkal foglalkozott:

A Bizottság most előterjesztette a második intézkedéscsomagot.

Az ifjúság-, az oktatás- és a kultúrpolitika szerepe egy erősebb Európa építésében” című közleményében a Bizottság rávilágít arra, hogy az oktatási, az ifjúsági és a kulturális szakpolitika rendkívül fontos szerepet játszik Európa jövőjének alakításában. A dokumentum ismerteti, milyen előrelépések történtek az EU vezetői által a 2017. decemberi európai tanácsi következtetésekben megfogalmazott felkérések nyomán. Az európai oktatási térség kiépítéséről alkotott elképzelését Bizottság a következők ötvözeteként írja le:

A Bizottság közleményében a folyamatban lévő, az európai egyetemekre, illetve az európai diákigazolványra irányuló kezdeményezésekre is kitér. 

A Bizottság második intézkedéscsomagja tanácsi ajánlások elfogadását is javasolja a következő területeken: