Európai oktatási térség

Az európai oktatási térség támogatni hivatott az Európai Unió tagállamait a reziliens és jövőorientált oktatási és képzési rendszerek kiépítésében.

Students of all ages studying

Az európai oktatási térség kialakítása 2025-re

Az európai oktatási térség feladata, hogy az uniós tagállamok közötti együttműködés szorosabbra fűzésével javítsa a tagállami oktatási és képzési rendszerek minőségét és befogadó jellegét.

Nagyon fontos megelőzni, hogy a Covid19-világjárvány miatt olyan strukturális akadályok gördüljenek a tanulás és a készségfejlesztés útjába, amelyek kihatnak az emberek elhelyezkedési esélyeire és társadalmi részvételére.

Az európai oktatási térség ezért szorosan kapcsolódik a Next Generation EU-hoz (a világjárvány utáni helyreállítást célzó tervhez), amelynek feladata, hogy kivezesse az Uniót a válságból, korszerűvé és fenntarthatóbbá tegye Európát, hogy készen álljon a digitális és zöld átállásra.

Az európai oktatási térség a holisztikus szemléletet kívánja bevezetni az uniós oktatási és képzési tevékenységek körében, hogy az új európai oktatási térség valamennyi tanuló, tanár és intézmény javát szolgálja.

Az európai oktatási térség létrehozásának ötletét az európai vezetők először a 2017. évi göteborgi (Svédország) szociális csúcstalálkozón hagyták jóvá. Az első intézkedéscsomagot 2018-ban és 2019-ben fogadták el.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke a „Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára (2019–2024)” című dokumentumban kötelezettséget vállalt arra, hogy az európai oktatási térség 2025-re megvalósul.

Az európai oktatási térség kialakításának felgyorsítása

A Bizottság 2020. szeptember 30-án új közleményt tett közzé az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról

A közlemény ambiciózus terveket vázolt fel annak érdekében, hogy 2025-re létrejöjjön az európai oktatási térség. Részletezi, hogy milyen eszközökre van szükség ahhoz, hogy az uniós tagállamokkal, valamint az oktatás és képzés érdekelt feleivel együtt elérjük a térség célkitűzéseit, illetve hogy melyek ennek a folyamatnak az állomásai.

A Bizottság európai oktatási térséggel kapcsolatos célkitűzései hat csoportba sorolhatók:

 • Az alapkészségek, többek között a digitális kompetenciák és a transzverzális készségek (például a vállalkozói készség), a kreativitás és a polgári szerepvállalás javítása
 • A tanulók és oktatók mobilitásának, valamint a különböző országok oktatási intézményei közötti együttműködésnek a megkönnyítése
 • A nyelvtanulás és a többnyelvűség elősegítése, valamint annak előmozdítása, hogy az érintettek felfedezzék és kezeljék a kulturális sokszínűséget
 • Az európai szempont beemelése az oktatásba: annak tudatosítása, hogy mit jelent Európa a polgárok mindennapjaiban, és az erről való kritikai gondolkodás
 • Annak garantálása, hogy az oktatási és képzési intézmények biztonságosak és inkluzívak legyenek, és ne legyenek az állhírek (dezinformáció) melegágyai
 • Az iskolai végzettség és a teljesítmény különválasztása a társadalmi, gazdasági és kulturális háttértől, a társadalmi mobilitás előmozdítása érdekében
 • Az inkluzív oktatás és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az oktatás és képzés minden szintjén és részterületén
 • A nemek közötti egyenlőség iránti érzékenység javítása az oktatásban és a képzésben, például a szexista viselkedés és a szexuális zaklatás elleni küzdelem révén
 • A szakképzés hozzáigazítása a zöld és digitális átálláshoz, valamint az egész életen át tartó tanulás időtálló stratégiáinak kidolgozása
 • A határokon átnyúló együttműködés megerősítése az ifjúsági munka, a sport és a kultúra területén, előmozdítva ezzel a nem formális tanulást
 • A nemek közötti egyensúlyra való törekvés a vezetői pozíciókban, többek között a felsőoktatási intézményekben, és olyan szakmákban, ahol a férfiak vagy nők túl nagy arányban képviseltetik magukat
 • A szakirány megválasztása során tapasztalható, továbbá az oktatásban és a tananyagokban esetlegesen előforduló nemi sztereotípiák leküzdése
 • Az „Oktatás az éghajlatért” koalíció létrehozása, amely szaktudás és erőforrások mozgósításával javítani hivatott a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos magatartást
 • Beruházás a zöld oktatási és képzési infrastruktúrába 
 • A környezeti fenntarthatóság gondolatának integrálása a természettudományokba és a humán tudományokba, valamint a kapcsolódó készségek, módszerek, folyamatok és kultúrák megosztásának ösztönzése
 • Annak biztosítása, hogy az emberek rendelkezzenek a jövő zöld gazdaságához szükséges készségekkel, például a digitális készségekkel és a vállalkozói készséggel
 • A tagállamok támogatása a tanárhiány problémájának kezelésében, valamint a tanári pályák diverzifikálásának és vonzerejének növelésében
 • A tanárok és oktatók folyamatos szakmai továbbképzésének biztosítása 
 • A tanári mobilitási időszakok minőségének és mennyiségének javítása a tanári alapképzés során és később
 • A nemzetközi mobilitás beépítése a tanárképzésbe
 • A globális kihívások kezelésére és az európai érdekek és értékek nemzetközi előmozdítására irányuló uniós erőfeszítések fokozása, ideértve az ENSZ 2020. évi fenntartható fejlesztési céljainak elérését is
 • Az európai oktatás nemzetközivé válásának előmozdítása alap-, közép- és felsőfokú szinten, valamint a szakképzés és az ifjúsági munka területén
 • Az oktatási intézmények közötti nemzetközi együttműködés előmozdítása abból a célból, hogy Európa magához tudja vonzani a legtehetségesebb embereket, még nagyobb teret nyerjen a társaktól való tanulás, valamint közös nemzetközi kutatási és innovációs projektek készüljenek
 • A nyugat-balkáni és az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok oktatási, képzési és kutatási rendszereire irányuló reformok ösztönzése

A Tanács 2021. február 18-án jóváhagyta az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030) szóló állásfoglalást

Mit tesz az Európai Bizottság az európai oktatási térség kialakításáért? 

Az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról szóló közlemény meghatározza a hat dimenzió eszközeit és mérföldköveit. 

Az európai oktatási térség megvalósítását és továbbfejlesztését támogató egyes szakpolitikákkal és kezdeményezésekkel kapcsolatban bővebb információk olvashatók az európai oktatási térség honlapján és ennek a weboldalnak a szakpolitikákról szóló rovatában.

Az európai oktatási térség szinergiát fog alkotni az európai készségfejlesztési programmal, a megújított szakképzési politikával és az Európai Kutatási Térséggel. A cél az, hogy Európa helyreállításának és gazdasági jólétének a tudás legyen az alapja.

A Bizottság a tagállamok és más érdekelt felek bevonására irányuló együttműködési keret létrehozását javasolja, hogy az európai oktatási térség 2025-re megvalósulhasson, és hogy nyomon követhessük az elért eredményeket.

A Bizottság szorosan együtt fog működni a tagállamokkal az európai oktatási térség teljes irányítási keretének kialakítása érdekében.

Létrehozza emellett az európai oktatási térséggel foglalkozó állandó platformot az oktatási térséghez kapcsolódó összes tevékenységgel és szolgáltatással. Ez a platform biztosítja az átláthatóságot, valamint hozzáférést ad az európai oktatási térséggel és a szakpolitikai együttműködés eredményeivel kapcsolatos információkhoz.