Europski prostor obrazovanja
Komisija osmišljava inicijative za uspostavu europskog prostora obrazovanja koji bi svim mladima omogućio pristup najboljem obrazovanju i osposobljavanju te radnim mjestima diljem Europe.
Students of all ages studying

Stvaranje europskog prostora obrazovanja

U zajedničkom je interesu svih država članica EU-a da iskoriste sav potencijal obrazovanja i kulture kao pokretača gospodarskog rasta, otvaranja radnih mjesta i bolje socijalne kohezije te načina da se europski identitet doživi u svoj svojoj raznolikosti. 

Komisija osmišljava inicijative kojima želi potaknuti stvaranje europskog prostora obrazovanja. Prema viziji Europe koja stoji iza te politike: 

Na koji način EU stvara europski prostor obrazovanja? 

Komisija je predstavila prvi paket mjera koje se odnose na: 

U Komunikaciji „Izgradnja snažnije Europe: uloga politika u području mladih, obrazovanja i kulture” Komisija predlaže drugi paket inicijativa kojima ističe ključnu ulogu obrazovanja, kulture i mladih u izgradnji budućnosti Europe te odgovara na poziv na djelovanje koji su joj europski čelnici uputili u Zaključcima Europskog vijeća iz prosinca 2017. 

U Komunikaciji se opisuje Komisijina vizija izgradnje europskog prostora obrazovanja koja objedinjuje:

U Komunikaciji se opisuju i tekuće inicijative za osnivanje europskih sveučilišta i uvođenje europske studentske iskaznice. Taj paket inicijativa sadržava i prijedloge za preporuke Vijeća o:

Ministri obrazovanja su na sastanku Vijeća 22. svibnja 2019. u Bruxellesu donijeli Preporuku Vijeća o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika.