Europski prostor obrazovanja

Cilj europskog prostora obrazovanja je poduprijeti države članice Europske unije u izgradnji otpornih i naprednih sustava obrazovanja i osposobljavanja. 

Students of all ages studying

Stvaranje europskog prostora obrazovanja do 2025.

Europskim prostorom obrazovanja nastoji se potaknuti suradnja među državama članicama Europske unije (EU) kako bi se dodatno obogatila kvaliteta i uključivost nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Važno je spriječiti nastajanje strukturnih prepreka učenju i razvoju vještina, posebice zbog pandemije bolesti COVID-19, kako ne bi utjecale na izglede građana za zapošljavanje i sudjelovanje u društvu.

Stoga je europski prostor obrazovanja povezan s instrumentom Next Generation EU, planom oporavka EU-a za razdoblje nakon pandemije bolesti COVID-19, kako bi Unija izašla iz krize, a Europa postala modernija, održivija i spremna za digitalnu i zelenu tranziciju.

Europskim prostorom obrazovanja želi se razviti holistički pristup djelovanju EU-a u području obrazovanja i osposobljavanja kako bi se stvorio istinski europski prostor za učenje koji koristi svim učenicima, učiteljima i ustanovama.

Europski čelnici prvi su put podržali ideju o stvaranju europskog prostora obrazovanja na socijalnom samitu 2017. u Göteborgu u Švedskoj, a prvi paketi mjera doneseni su 2018. i 2019.

U svojim političkim smjernicama za sljedeću Europsku komisiju 2019. – 2024. predsjednica Komisije Ursula von der Leyen obvezala se uspostaviti europski prostor obrazovanja do 2025.

Pojačani pristup za ostvarenje europskog prostora obrazovanja

Nova Komunikacija Komisije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. objavljena je 30. rujna 2020. 

U Komunikaciji je predstavljen ambiciozan pristup za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025. te su detaljno opisana sredstva i etape za postizanje njegovih ciljeva zajedno s državama članicama EU-a i dionicima u području obrazovanja i osposobljavanja.

Komisijina vizija europskog prostora obrazovanja temelji se na šest dimenzija:

 • poboljšanje osnovnih vještina, uključujući digitalne kompetencije i transverzalne vještine kao što su poduzetništvo, kreativnost i građanski angažman
 • olakšavanje mobilnosti učenika i nastavnog osoblja te međunarodne suradnje među obrazovnim ustanovama
 • poticanje učenja jezika i višejezičnosti te otkrivanja kulturne raznolikosti i upravljanja njome
 • obogaćivanje obrazovanja europskom perspektivom radi poticanja razumijevanja i kritičkog sagledavanja uloge Europe u svakodnevnom životu građana
 • osiguravanje sigurnijih i uključivijih ustanova za obrazovanje i osposobljavanje kojima ne kruže dezinformacije
 • odvajanje stečenog obrazovanja i obrazovnih postignuća od društvenog, ekonomskog i kulturnog statusa radi promicanja socijalne mobilnosti
 • poticanje uključivog obrazovanja i rodne ravnopravnosti na svim razinama i u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja
 • poboljšanje rodne osjetljivosti, primjerice suzbijanjem seksističkog ponašanja i seksualnog uznemiravanja u obrazovanju i osposobljavanju
 • osiguravanje prilagođenosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja zelenoj i digitalnoj tranziciji te uspostavljanje strategija cjeloživotnog učenja koje odgovaraju i na buduće potrebe
 • jačanje prekogranične suradnje u radu s mladima, sportu i kulturi kojom se promiče neformalno učenje
 • težnja rodnoj ravnoteži na vodećim položajima, uključujući na visokim učilištima, te otvaranje zanimanja u kojima su muškarci i/ili žene neravnomjerno zastupljeni
 • suprotstavljanje rodnim stereotipovima o odabiru studija te u obrazovnim praksama i materijalima
 • mobilizacija stručnog znanja i resursa kako bi se promijenilo ponašanje u pogledu ekološke održivosti uspostavom koalicije „Obrazovanje za klimu”
 • ulaganje u zelenu infrastrukturu za obrazovanje i osposobljavanje 
 • uključivanje okolišne održivosti u prirodne i humanističke znanosti te poticanje razmjene povezanih vještina, metoda, procesa i kultura
 • stjecanje vještina potrebnih za uspjeh u zelenom gospodarstvu budućnosti, kao što su digitalne vještine i poduzetništvo
 • potpora državama članicama u rješavanju pitanja nedostatka učitelja te povećanje diversifikacije i privlačnosti obrazovnih karijera
 • omogućivanje trajnog stručnog usavršavanja učiteljima i nastavnicima 
 • poboljšavanje kvalitete i kvantitete razdoblja mobilnosti učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika i kasnije
 • međunarodna mobilnost kao sastavni dio obrazovanja
 • podupiranje intenzivnije i dublje suradnje među visokim učilištima, posebice međunarodnim savezima visokih učilišta
 • potpuno uvođenje inicijative Europska sveučilišta i Inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice
 • pripremanje agende za preobrazbu visokih učilišta zajedno s državama članicama i dionicima
 • razvijanje europskog pristupa mikrokvalifikacijama, koji će pomoći da se mogućnosti za učenje približe građanima te da se poveća uloga visokih učilišta i ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u cjeloživotnom učenju
 • promicanje usmjerenosti na specijalizirane obrazovne programe o naprednim digitalnim vještinama povezanima s najsuvremenijim tehnologijama, kao što su umjetna inteligencija i računalstvo visokih performansi
 • povećanje napora EU-a u rješavanju globalnih izazova i promicanju europskih interesa i vrijednosti na međunarodnoj razini, uključujući postizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda do 2020.
 • unaprjeđenje internacionalizacije europskog obrazovanja na osnovnoj, srednjoj i tercijarnoj (visokoj) razini te u području strukovnog obrazovanja i rada s mladima
 • suradnja među obrazovnim ustanovama na međunarodnoj razini kako bi se privukli najbolji talenti u Europu i promicalo uzajamno učenje i projekti zajedničkog međunarodnog istraživanja i inovacija
 • poticanje reformi u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja na zapadnom Balkanu i u zemljama europskog susjedstva

Vijeće je 18. veljače 2021. odobrilo Rezoluciju o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021. – 2030.) 

Na koji način Komisija nastoji stvoriti europski prostor obrazovanja? 

U Komunikaciji o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. navodi se niz sredstava i ključnih etapa u šest dimenzija. 

Posjetite stranice europskog prostora obrazovanja i odjeljke o politikama kako biste saznali više o pojedinačnim politikama i inicijativama kojima se podržava provedba i daljnji razvoj europskog prostora obrazovanja.

Sinergija između Eeuropskog prostora obrazovanja i Programa vještina za Europu, obnovljene politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te europskog istraživačkog prostora omogućit će iskorištavanje znanja, koje će biti temelj za oporavak i blagostanje Europe.

Kako bi se europski prostor obrazovanja ostvario do 2025. i kako bi se pratio postignuti napredak, Komisija predlaže uspostavu poticajnog okvira za suradnju s državama članicama i drugim dionicima.

Komisija će blisko surađivati s državama članicama kako bi se razvio potpuni okvir upravljanja za europski prostor obrazovanja.

Uspostavit će i stalnu platformu europskog prostora obrazovanja putem koje će informirati građane o mjerama i uslugama te osigurati transparentnost i pristup informacijama o europskom prostoru obrazovanja i rezultatima političke suradnje.