×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Europski prostor obrazovanja

Europska komisija pokreće inicijative kojima je cilj potaknuti ostvarenje europskog prostora obrazovanja. Tim inicijativama Komisija nastoji omogućiti mladima da ostvare pristup najboljem obrazovanju i osposobljavanju te da pronađu posao bilo gdje na kontinentu.

Students of all ages studying

Ususret europskom prostoru obrazovanja

U zajedničkom je interesu svih država članica da u potpunosti iskoriste potencijal obrazovanja i kulture kao pokretača gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i socijalne pravednosti te načina da se iskusi sva raznolikost europskog identiteta.

Europska komisija pokreće inicijative kojima je cilj potaknuti ostvarenje europskog prostora obrazovanja. Tim inicijativama Komisija nastoji omogućiti mladima da ostvare pristup najboljem obrazovanju i osposobljavanju te da pronađu posao bilo gdje na kontinentu. U Europi se žele ostvariti sljedeći ciljevi:

  • boravak u inozemstvu radi studija i učenja uobičajeni je dio školovanja, 
  • školske svjedodžbe i visokoškolske diplome priznate su u cijelom EU-u, 
  • uobičajeno je poznavanje dvaju jezika osim materinskog jezika,
  • svatko ima pristup visokokvalitetnom obrazovanju bez obzira na socioekonomski položaj i
  • građani imaju snažan osjećaj europskog identiteta te su svjesniji europske kulturne baštine i njezine raznolikosti.

Na koji način Komisija nastoji ostvariti europski prostor obrazovanja? 

U siječnju 2018. Komisija je predstavila prvi paket mjera koje se odnose na:

Komisija sada objavljuje drugi paket incijativa

U Komunikaciji „Izgradnja snažnije Europe: uloga politika u području mladih, obrazovanja i kulture”Komisija ističe važnost obrazovanja, kulture i mladih za izgradnju budućnosti Europe. U toj se komunikaciji navodi kako Komisija odgovara na pozive europskih čelnika iznesene u Zaključcima Europskog vijeća iz prosinca 2017. godine. Prema viziji iznesenoj u Komunikaciji europski prostor obrazovanja izgradit će se kombinacijom sljedećih elemenata:

U komunikaciji se opisuju i tekuće inicijative za europska sveučilišta i europsku studentsku iskaznicu.

Taj paket inicijativa sadržava i prijedloge za preporuke Vijeća: