×

Suurin osa uuden koulutussivuston sisällöstä on tällä hetkellä saatavilla ainoastaan englanniksi.    Sivuja käännetään parhaillaan EU:n muille virallisille kielille, ja kaikki kieliversiot lisätään sivustolle niiden valmistuttua. 

Eurooppalainen koulutusalue

Euroopan komissio kehittää aloitteita eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi. Nämä aloitteet perustuvat komission tavoitteeseen, jonka mukaan kaikkien nuorten on saatava parasta koulutusta ja voitava opiskella ja löytää työtä kaikkialta EU:sta.

Students of all ages studying

Eurooppalaisen koulutusalueen kehittäminen

Kaikilla EU-mailla on yhteinen intressi koulutuksen ja kulttuurin tarjoaman potentiaalin maksimoimiseen. Sillä edistetään työpaikkojen luomista, talouden kasvua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja eurooppalaista identiteettiä.

Euroopan komissio kehittää aloitteita eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi. Nämä aloitteet perustuvat komission tavoitteeseen, jonka mukaan kaikkien nuorten on saatava parasta koulutusta ja voitava opiskella ja löytää työtä kaikkialta EU:sta. Tavoitteena on, että EU:ssa 

  • ulkomailla opiskelu on itsestäänselvyys 
  • koulu- ja korkeakoulutodistukset tunnustetaan kaikkialla EU:ssa 
  • suurin osa ihmisistä puhuu oman äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä
  • kaikkien on voitava osallistua laadukkaaseen koulutukseen sosioekonomisesta taustasta riippumatta
  • ihmiset tiedostavat eurooppalaisen identiteettinsä, kulttuuriperintönsä ja sen monimuotoisuuden.

Miten komissio edistää eurooppalaisen koulutusalueen luomista?

Komissio esitteli tammikuussa 2018 ensimmäisen toimenpidepaketin, jossa tarkasteltiin seuraavia osa-alueita:

Komissio on nyt esitellyt toisen toimenpidepaketin.

Komission tiedonannossa Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa korostetaan näiden tekijöiden keskeistä merkitystä. Siinä esitetään, mihin toimiin komission on ryhtynyt EU-johtajien Eurooppa-neuvoston päätelmissä joulukuussa 2017 esittämien kehotusten johdosta. Tiedonannossa esitetään visio eurooppalaisesta koulutusalueesta, joka perustuu

Tiedonannossa kuvataan myös käynnissä olevia aloitteita, jotka koskevat Eurooppa-yliopistojen verkostoa ja eurooppalaista opiskelijakorttia

Aloitepaketti sisältää myös ehdotuksia neuvoston suosituksiksi seuraavista aiheista: