Eurooppalainen koulutusalue
Euroopan komissio edistää monenlaisilla toimilla eurooppalaisen koulutusalueen syntyä, jotta kaikki nuoret kaikkialla Euroopassa voisivat saada laadukasta koulutusta ja työllistyä.
Students of all ages studying

Päivitys: 30.9.2020

Uusi tiedonanto eurooppalaisesta koulutusalueesta julkaistiin 30.9.2020. Siinä kuvataan koulutusalueen täytäntöönpanoa vuoteen 2025 mennessä.

Tätä sivua päivitetään parhaillaan vastaamaan uuden tiedonannon sisältöä. Tällä välin voit tutustua aihetta käsittelevään lehdistötiedotteeseen ja ladata tiedonannon.

Tavoitteena koko Euroopan kattava koulutusalue

Kaikilla EU-mailla on yhteinen intressi koulutuksen ja kulttuurin tarjoaman potentiaalin maksimoimiseen. Näin voidaan edistää työpaikkojen luomista, talouskasvua, sosiaalista koheesiota ja eurooppalaista identiteettiä. 

Euroopan komissio tukee eurooppalaisen koulutusalueen syntyä monenlaisilla aloitteilla, joilla pyritään toteuttamaan seuraava visio koko EU:ssa: 

Eurooppalaisen koulutusalueen syntyä tukevat toimet 

Komissio esitteli tammikuussa 2017 ensimmäisen toimenpidepaketin, joka käsitti seuraavat osa-alueet: 

Komission tiedonannossa Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa esitellään toinen toimenpidepaketti, jossa korostetaan näiden kolmen osa-alueen merkitystä. Siinä kuvataan toimet, joihin komissio on ryhtynyt joulukuun 2017 Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella. 

Tiedonannossa esitetään visio eurooppalaisesta koulutusalueesta, jonka perustana ovat

Tiedonannossa kuvataan myös käynnissä olevia aloitteita, jotka koskevat Eurooppa-yliopistojen verkostoa ja eurooppalaista opiskelijakorttia. Toimenpidepaketti sisälsi ehdotukset neuvoston suosituksiksi seuraavista aiheista:

Neuvoston suositus kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen hyväksyttiin EU-maiden opetusministerien kokouksessa 22.5.2019.