Evropský prostor vzdělávání
Komise vyvíjí iniciativy s cílem vytvořit Evropský prostor vzdělávání, který umožní všem mladým lidem využívat ty nejlepší programy vzdělávání a odborné přípravy a nalézt pracovní uplatnění v celé Evropě.
Students of all ages studying

Aktualizováno: 30. září 2020

Dne 30. září 2020 bylo zveřejněno nové sdělení o Evropském prostoru vzdělávání, které nastiňuje možnosti, jak zajistit dokončení tohoto prostoru do roku 2025.

Momentálně probíhá aktualizace této stránky, aby uvedené sdělení zohledňovala. Zatím je možné si text sdělení stáhnout a přečíst si související tiskovou zprávu.

Vytváření Evropského prostoru vzdělávání

Je ve společném zájmu všech členských států EU využít plně potenciálu vzdělávání a kultury jako hybné síly pro vytváření pracovních míst a hospodářského růstu a prohloubení sociální soudržnosti, jakož i prostředku, jak si lidé uvědomují svou evropskou identitu, ve vší její rozmanitosti. 

Komise vyvíjí iniciativy na podporu úsilí o vytvoření tzv. Evropského prostoru vzdělávání. Tento projekt se opírá o myšlenku, že by v celé EU: 

  • měl studijní pobyt v zahraničí být běžnou součástí vzdělávacích programů
  • kvalifikace získaná v rámci školního a vysokoškolského studia měla být uznávána v celé EU 
  • měla být znalost dvou dalších jazyků normou
  • každý měl mít přístup k vysoce kvalitnímu vzdělání, a to bez ohledu na své socioekonomické zázemí
  • lidé měli mít silný pocit evropské identity, evropského kulturního dědictví a rozmanitosti Evropy.

Jaká opatření EU v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání přijímá? 

Komise předložila první balíček opatření zabývající se těmito aspekty: 

Ve svém sdělení s názvem Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury Komise navrhla druhý balíček iniciativ, které zdůrazňují, jaký význam má vzdělávání, mládež a kultura pro formování evropské budoucnosti. Toto sdělení stanoví způsob reakce Komise na výzvy vedoucích představitelů zemí EU vyjádřené v závěrech ze zasedání Evropské rady v prosinci 2017

Sdělení popisuje plán Komise, jak vytvořit Evropský prostor vzdělávání, v němž se spojí:

Popisuje také probíhající iniciativy týkající se zřízení sítě evropských univerzitevropské studentské karty. Balíček iniciativ obsahuje rovněž návrhy doporučení Rady:

Doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků přijali ministři školství na zasedání Rady v Bruselu dne 22. května 2019.