Pobuda Evropske univerze

Namen te pobude je omogočiti novi generaciji ustvarjalnih Evropejcev, sposobnih čezmejnega sodelovanja v različnih jezikih in disciplinah, da se skupaj spoprimejo z velikimi družbenimi izzivi in pomanjkanjem znanja in spretnosti v Evropi.

Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Več o pobudi Evropske univerze

Področje izobraževanja v Evropi se spreminja. Na vrhu v Göteborgu leta 2017 so voditelji EU predstavili svojo vizijo izobraževanja in kulture. V decembrskih sklepih leta 2017 je Evropski svet pozval države članice, Svet in Komisijo k izvajanju niza pobud, ki naj med drugim:

„...okrepijo strateška partnerstva med visokošolskimi ustanovami v EU in pripomorejo do leta 2024 k nastanku približno dvajsetih „evropskih univerz“ – tj. mrež, v katere se po načelu od spodaj navzgor povežejo univerze v EU, ki bodo študentom omogočile pridobiti diplomo s kombiniranjem študija v več državah EU in prispevale k mednarodni konkurenčnosti evropskih univerz‟.

Odgovor na ta poziv je pobuda Evropske univerze, ki so jo skupaj pripravile visokošolske ustanove, študentske organizacije, države članice in Komisija. Danes je to ena od vodilnih pobud EU za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora.

Kaj je Evropska univerza?

Evropske univerze so nadnacionalna zavezništva, ki bodo postala univerze prihodnosti. Spodbujala bodo evropske vrednote in identiteto ter korenito spremenila kakovost in konkurenčnost evropskega visokega šolstva. Komisija si ta velik korak naprej prizadeva doseči s preizkušanjem različnih modelov sodelovanja evropskih univerz, in sicer z dvema predlogoma v okviru programa Erasmus+. Zavezništva bodo:

  • vključevala partnerje iz vseh vrst visokošolskih ustanov in zajemala široko evropsko geografsko območje
  • temeljila na skupni dolgoročni strategiji, ki se osredotoča na trajnost, odličnost in evropske vrednote
  • ponujala učne načrte, usmerjene v študente, ki se bodo skupaj izvajali na meduniverzitetnih kampusih, kjer bo lahko raznolika študentska populacija oblikovala svoje programe in izkusila mobilnost na vseh študijskih ravneh
  • uporabila pristop na podlagi izzivov, ki bo študentom, akademikom in zunanjim partnerjem omogočal sodelovanje v meddisciplinarnih skupinah, ki bodo obravnavale najpomembnejša vprašanja, s katerimi se danes sooča Evropa

Rezultati prvega razpisa

Objavljeni so rezultati razpisa iz leta 2019. Od 54 prejetih prijav je bilo izbranih 17 evropskih univerz, v katere je vključenih 114 visokošolskih ustanov iz 24 držav članic. 

Cilj tega prvega razpisa (kot tudi drugega, ki je bil objavljen jeseni 2019), je preizkusiti različne modele koncepta evropskih univerz in ugotoviti, kakšen je njihov potencial za korenite spremembe visokega šolstva. Več informacij je na voljo v  informativnem pregledu Komisije o pobudi in o 17 zavezništvih evropskih univerz ter sporočilu za javnost

Pobuda Evropske univerze bo v celoti uvedena in okrepljena v naslednjem obdobju programa Erasmus 2021–2027.