×

Ne bucurăm să vă regăsim pe noul site „Educație și formare”. În prezent, majoritatea paginilor sunt disponibile doar în limba engleză. Site-ul este însă în curs de traducere în celelalte 23 de limbi oficiale ale UE. Vom actualiza paginile imediat ce primim traducerile.

Inițiativa privind universitățile europene

Scopul acestei inițiative este de a reuni o nouă generație de europeni creativi, care să fie în măsură să coopereze în diferite limbi, la nivel transfrontalier și interdisciplinar, pentru a aborda marile provocări societale cu care se confruntă Europa, precum și deficitul de competențe.

© Shutterstock

Spațiul educațional european este în schimbare. Cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Göteborg din 2017, liderii UE au prezentat o viziune asupra educației și culturii. În concluziile sale din decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul și Comisia să întreprindă o serie de inițiative, printre care:

„[…] consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituții de învățământ superior și încurajarea creării, până în 2024, a aproximativ 20 de „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE, care le vor permite studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin combinarea studiilor din mai multe țări din UE și vor contribui la competitivitatea internațională a universităților europene”.

Inițiativa privind universitățile europene răspunde la acest apel, ea fiind rezultatul colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile studențești, statele membre și Comisie. În prezent, este una dintre inițiativele care reflectă cel mai bine ambiția UE de a crea un Spațiu european al educației.

Ce se înțelege prin „universitate europeană”?

Aceste alianțe transnaționale vor fi universitățile europene ale viitorului, care vor promova valorile și identitatea europeană și vor revoluționa calitatea și competitivitatea învățământului superior european. Pentru a realiza acest salt calitativ, Comisia Europeană a lansat un nou apel pentru a testa diferite modele de cooperare, bazate pe următoarele principii:

  • o alianță de parteneri aleși din toate tipurile de instituții de învățământ superior care acoperă o arie geografică europeană amplă
  • cu o strategie comună pe termen lung , axată pe durabilitate, excelență și valori europene
  • care oferă programe de studii axate pe studenți și predate în comun într-un campus interuniversitar, în cadrul căruia un corp studențesc divers își poate construi propriile programe și poate experimenta mobilitatea la toate nivelurile de studii
  • care adoptă o abordare bazată pe provocări, în care studenții, cadrele universitare și partenerii externi pot coopera în cadrul unor echipe interdisciplinare pentru a face față celor mai mari probleme cu care se confruntă Europa în prezent.

Propuneri

Pentru cererea de propuneri din 2019, o sumă de 60 de milioane de euro provenind din fonduri europene este disponibilă pentru douăsprezece modele experimentale, pentru a testa conceptul și potențialul său de transformare. Termenul de prezentare a propunerilor în cadrul acestei cereri a fost 28 februarie, iar rezultatele vor fi făcute publice în vara acestui an.

Mai multe informații cu privire la cererea de propuneri din 2019 pot fi găsite pe site-ul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).