×

Grazzi talli żort is-sit web il-ġdid tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ.  Bħalissa l-maġġoranza tal-paġni huma disponibbli bl-Ingliż.  Madankollu, bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni tas-sit fit-23 lingwa l-oħra tal-UE.  Naġġornaw il-paġni jekk kif ikollna f’idejna t-traduzzjonijiet.

Inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej

L-għan wara din l-inizjattiva hu li jlaqqa’ flimkien ġenerazzjoni ġdida ta’ Ewropej kreattivi, li huma kapaċi jikkooperaw b’lingwi differenti, bejn il-fruntieri u d-dixxiplini, biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali kbar u n-nuqqasijiet ta’ ħiliet li qed tiffaċċja l-Ewropa.

© Shutterstock

Ix-xena tal-edukazzjoni fl-Ewropa kollha qed tinbidel. Fis-Summit ta’ Gothenburg tal-2017, il-mexxejja tal-UE fasslu viżjoni għall-edukazzjoni u l-kultura. Fil-konklużjonijiet tiegħu ta’  Diċembru 2017, il-Kunsill Ewropew talab lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iressqu għadd ta’ inizjattivi, fosthom:

“... jissaħħu s-sħubiji strateġiċi bejn istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-UE kollha u jiġi inkoraġġit li sal-2024 jinbtu madwar għoxrin "Università Ewropea", li jikkonsistu minn networks ta' universitajiet madwar l-UE kkaratterizzati minn approċċ minn isfel għal fuq, li se jippermettu lill-istudenti jiksbu lawrja billi jikkombinaw l-istudji f'diversi pajjiżi tal-UE u jikkontribwixxu għall-kompetittività internazzjonali tal-universitajiet Ewropej”.

Kożviluppata minn istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet tal-istudenti, Stati Membri u l-Kummissjoni, l-Inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej twieġeb għal din is-sejħa. Illum, hija waħda mill-inizjattivi ewlenin tal-ambizzjonijiet tal-UE li tibni Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

X’inhi l-Università Ewropea?

Dawn l-alleanzi transnazzjonali se jkunu l-universitajiet Ewropej tal-ġejjieni, li jippromwovu l-valuri u l-identità Ewropej, u jirrivoluzzjonaw il-kwalità u l-kompetittività tal-edukazzjoni għolja Ewropea. Sabiex tikseb din il-qabża kbira, il-Kummissjoni Ewropea nediet sejħa ġdida biex tittestja mudelli differenti ta’ kooperazzjoni bbażati fuq il-prinċipji li ġejjin:

  • Alleanza ta’ sħab magħżula minn kull tip ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li tkopri ambitu ġeografiku Ewropew wiesa’;
  • Bi strateġija fit-tul prevista b’mod konġunt iffukata fuq is-sostenibbiltà, l-eċċellenza u l-valuri Ewropej;
  • Joffru kurrikuli ffukati fuq l-istudenti b’mod konġunt f’kampus interuniversitarju, fejn korp divers ta’ studenti jista’ jibni l-programmi tiegħu stess u jesperjenza mobilità fil-livelli kollha tal-istudju;
  • Jieħdu approċċ ibbażat fuq l-isfidi fejn l-istudenti, l-akkademiċi u s-sħab esterni jkunu jistgħu jikkooperaw f’timijiet transdixxiplinarji biex jindirizzaw l-akbar kwistjonijiet li qed tiffaċċja l-Ewropa llum.

Applikazzjonijiet

Għas-sejħa tal-2019, hemm disponibbli 60 miljun euro ta’ finanzjament Ewropew għal 12-il mudell sperimentali biex jiġi ttestjat il-kunċett u l-potenzjal trasformattiv tiegħu. L-applikazzjonijiet għal din is-sejħa għalqet fit-28 ta’ Frar, u r-riżultati se jsiru pubbliċi fis-sajf ta’ din is-sena.

Aktar informazzjoni dwar is-sejħa tal-2019 tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA).