×

Paldies, ka apmeklējāt jauno Izglītības un apmācības tīmekļa vietni.  Lielākā daļa lappušu pašlaik ir pieejamas tikai angļu valodā. Tomēr notiek tīmekļa vietnes tulkošana pārējās 23 ES oficiālajās valodās, un tiklīdz būs pieejami tulkojumi, lapas atjaunināsim.

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Šīs iniciatīvas mērķis ir apvienot jaunu radošo eiropiešu paaudzi, kuri spēj sadarboties dažādās valodās, pāri robežām un starp disciplīnām, lai rastu risinājumu lielajām sabiedrības problēmām un pārvarētu prasmju trūkumu, ar ko saskaras Eiropa.

© Shutterstock

Izglītības aina Eiropā mainās. 2017. gada Gēteborgas samitā ES vadītāji klāstīja izglītības un kultūras redzējumu. 2017. gada decembra secinājumos Eiropadome aicināja dalībvalstis, Padomi un Komisiju virzīt vairākas iniciatīvas, piemēram:

“[..] stiprināt stratēģiskas partnerības starp augstākās izglītības iestādēm visā ES un mudināt līdz 2024. gadam izveidot aptuveni divdesmit "Eiropas universitātes", proti, augšupēji veidotus universitāšu tīklus visā ES, kas studentiem ļaus iegūt diplomu, kombinējot studijas vairākās ES valstīs, un sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju”.

Atsaucoties uz šo aicinājumu, augstākās izglītības iestādes, studentu organizācijas, ES dalībvalstis un Komisija ir kopīgi izstrādājušas iniciatīvu “Eiropas universitātes”. Šodien tā ir viena no ES pamatiniciatīvām, kas ES palīdzēs izveidot iecerēto Eiropas izglītības telpu.

Kas ir “Eiropas universitātes”?

Šīs starptautiskās alianses būs Eiropas nākotnes universitātes, kas lolos Eiropas vērtības un identitāti un radikāli uzlabos Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju. Lai panāktu šīs spējās pārmaiņas, Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai izmēģinātu dažādus sadarbības modeļus, kuru pamatā ir šādi principi:

  • alianse starp izvēlētiem partneriem no visu veidu augstākās izglītības iestādēm dažādās Eiropas daļās;
  • kopēja ilgtermiņa stratēģija, kas orientēta uz ilgtspējību, izcilību un Eiropas vērtībām;
  • uz studentiem orientētas studiju programmas, kas kopīgi izstrādātas universitāšu pilsētiņā, kurā daudzveidīga studentu struktūra var veidot pati savas programmas un piedalīties apmaiņā visos izglītības līmeņos;
  • problēmorientēta pieeja, kur studenti, akadēmiskais mācībspēks un ārējie partneri var sadarboties starpdisciplinārās grupās, lai risinātu lielākās šodienas problēmas Eiropā.

Pieteikumi

2019. gada uzaicinājumā 12 izmēģinājuma modeļiem, kuros pārbauda koncepciju un tās transformējošo potenciālu, pieejamais ES finansējums ir 60 miljoni eiro. Šajā uzaicinājumā pieteikumus varēja iesniegt līdz 28. februārim, un rezultāti tiks publiskoti šovasar.

Plašāka informācija par 2019. gada uzaicinājumu ir atrodama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) tīmekļa vietnē.