Az Európai Egyetemek kezdeményezés
E kezdeményezés célja, hogy megteremtse a nyelveket, határokat és szakterületeket átívelő együttműködés feltételeit a kreatív európaiak új nemzedéke számára ahhoz, hogy közösen megoldást találjanak az Európa előtt álló társadalmi kihívásokra és a szakemberhiányra.
Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Mi takar az Európai Egyetemek kezdeményezés?

Az oktatási környezet Európa-szerte változóban van. A 2017. évi göteborgi csúcstalálkozón az EU vezetői körvonalazták elképzelésüket az oktatás és a kultúra jövőjéről. 2017. decemberi következtetéseiben az Európai Tanács több kezdeményezés megvalósítására szólította fel a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot. Ezen kezdeményezések egyike a következő:

„...Unió-szerte meg kell szilárdítani a stratégiai partnerségeket a felsőoktatási intézmények között, és szorgalmazni kell, hogy 2024-ig mintegy húsz olyan – különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló – «Európai Egyetem» jöjjön létre, amely egyrészt lehetőséget kínál majd a hallgatóknak arra, hogy különböző uniós tagállamokban folytatott tanulmányok kombinálásával szerezzenek diplomát, másrészt általánosságban az európai egyetemek nemzetközi versenyképességének javításához is hozzájárul”.

Az Európai Tanács e felhívására válaszképp született a felsőoktatási intézmények, hallgatói szervezetek, tagállamok és a Bizottság együttműködésével kidolgozott Európai Egyetemek kezdeményezés, és az európai oktatási térség kiépítésére irányuló törekvések részeként mára az EU egyik kiemelt kezdeményezésévé vált.

 

Mit takar az Európai Egyetem fogalma?

Az európai egyetemek transznacionális szövetségei a jövő egyetemeinek előhírnökei. Elő fogják mozdítani az európai értékek és identitás térhódítását, és gyökeres változást hoznak majd az európai felsőoktatás minősége és versenyképessége tekintetében. E jelentős előrelépés elérése érdekében a Bizottság az Erasmus+ program keretében két pályázati felhívással teszteli az európai egyetemek közötti együttműködés modelljeit. A szövetségek:

  • minden típusú felsőoktatási intézményt be fognak vonni az együttműködésbe, és a lehető legnagyobb földrajzi lefedettségre fognak törekedni Európán belül;
  • olyan közösen kidolgozott, hosszú távú stratégiára építenek, amely előtérbe helyezi a fenntarthatóságot, valamint a kiválóságra és az európai értékekre összpontosít;
  • olyan hallgatóközpontú tanterveket fognak kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a különböző országok diákjainak, hogy több egyetem campusán, tehát nemzetközi környezetben tanuljanak, és minden tanulmányi szinten kialakíthassák saját programjaikat;
  • kihívásorientált szemléletmódot fognak alkalmazni, mely lehetővé teszi, hogy hallgatók, egyetemi dolgozók és külső partnerek együttműködjenek több tudományágat átfogó csoportokban az Európa előtt álló legfontosabb problémák megoldása érdekében.

Az első felhívás eredménye

A 2019. évi felhívás eredményét 2019 júniusában tették közzé. A beérkezett 54 pályázatból kiválasztották az első 17 európai egyetemi szövetséget, amelyekben 24 tagállam 114 felsőoktatási intézménye vesz részt. További információkért olvassa el a teljes sajtóközleményt.

A második felhívás eredménye

Nyilvánosságra hozták a 2020. évi felhívás eredményét. A beérkezett 62 pályázatból 24 új európai egyetemi szövetséget választottak ki, amelyekben 26 tagállam és az Erasmus+ programban részt vevő más országok 165 felsőoktatási intézménye vesz részt. További információkért olvassa el a teljes sajtóközleményt.

A 41 európai egyetemi szövetség tesztelni fogja az Európai Egyetemek koncepcióval kapcsolatos különböző modelleket, valamint azt, hogy a felvázolt elképzelések mennyire alkalmasak a felsőoktatás átalakítására. Az Európai Egyetemek kezdeményezés intézkedéseinek megvalósítására és kibővítésére a következő időszakra (2021–2027) szóló Erasmus program keretében kerül sor. További információkért olvassa el a kezdeményezésről szóló bizottsági tájékoztatót.