×

Köszönjük, hogy ellátogatott az oktatás és képzés témakörével foglalkozó megújult honlapunkra.  Az oldalak többsége jelenleg csak angolul olvasható.  Folyamatban van azonban a honlap fordítása az EU többi 23 hivatalos nyelvére.  Az oldalakat frissíteni fogjuk, amint rendelkezésre állnak a fordítások.

„Európai Egyetemek” kezdeményezés

E kezdeményezés célja megteremteni a feltételeket a kreatív európaiak új nemzedékének ahhoz, hogy nyelveken, határokon és szakterületeken átívelően együttműködjenek, és kezelni tudják a legégetőbb társadalmi kihívásokat és a szakemberhiányt Európában.

© Shutterstock

Az oktatási környezet Európa-szerte változóban van. A 2017. évi göteborgi csúcstalálkozón az EU vezetői körvonalazták elképzelésüket az oktatás és a kultúra jövőjéről. A 2017. decemberi következtetéseiben az Európai Tanács több kezdeményezés megvalósítására szólította fel a tagállamokat, a Tanácsot és a Bizottságot. Ezen kezdeményezések egyike a következő:

„meg kell szilárdítani a stratégiai partnerségeket Unió-szerte a felsőoktatási intézmények között, és szorgalmazni kell, hogy 2024-ig mintegy húsz olyan – különféle uniós egyetemek alulról felfelé építkező hálózataiból álló – «Európai Egyetem» jöjjön létre, amely egyrészt lehetőséget kínál majd a hallgatóknak arra, hogy különböző uniós tagállamokban folytatott tanulmányok kombinálásával szerezzenek diplomát, másrészt általánosságban az európai egyetemek nemzetközi versenyképességének javításához is hozzájárul”.

Az Európai Tanács e felhívására válaszképp született a felsőoktatási intézmények, hallgatói szervezetek, tagállamok és a Bizottság együttműködésével kidolgozott „Európai Egyetemek” kezdeményezés, és mára az EU egyik kiemelt kezdeményezésévé vált, az európai oktatási térség kiépítésére irányuló törekvések részeként.

Mit takar az Európai Egyetem fogalma?

A jövő európai egyetemei országokon átívelő kapcsolati hálózat részeként elő fogják mozdítani az európai értékek és identitás térhódítását, és gyökeres változást hoznak majd az európai felsőoktatás minősége és versenyképessége tekintetében. Az Európai Bizottság, hogy e minőségi előrelépés megvalósulhasson, új felhívást tett közzé különböző együttműködési modellek tesztelésére a következő elvek alapján:

  • a felsőoktatási intézmények valamennyi típusából kiválasztott partnerek széles európai földrajzi területre kiterjedő szövetségéről van szó;
  • együtt kidolgozott, a fenntarthatóságra, a kiválóságra és az európai értékekre összpontosító hosszú távú stratégiával;
  • hallgatóközpontú tantervekkel, melyeket a partnerek együtt, ún. egyetemközi campuson nyújtanak, és ahol a sokszínű hallgatói állomány minden tanulmányi szinten saját programokat alakíthat ki és élhet a mobilitás lehetőségével;
  • kihívásorientált szemléletmóddal, mely lehetővé teszi, hogy hallgatók, egyetemi dolgozók és külső partnerek együttműködjenek több tudományágat átfogó csoportokban azon legfontosabb problémák megoldása érdekében, amelyekkel Európának napjainkban szembe kell néznie.

Pályázatok

A 2019. évi felhívás keretében 60 millió euró áll uniós finanszírozás formájában rendelkezésre tizenkét kísérleti modell koncepciójának és átalakító erejének tesztelésére. A felhívásra február 28-ig lehetett pályázni, a pályázat eredményét pedig idén nyáron teszi közzé a Bizottság.

A 2019. évi pályázati felhívásról bővebben az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján lehet tájékozódni.