Eurooppa-yliopistoaloite

Aloitteen tavoitteena on saattaa yhteen uusi sukupolvi luovia eurooppalaisia, jotka tekevät yhteistyötä monilla kielillä yli valtioiden ja tieteenalojen rajojen tavoitteenaan vastata suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja paikata osaamisvajetta Euroopassa.

Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Eurooppa-yliopistoaloite

Euroopan korkeakouluopetus on muuttumassa. EU-johtajat keskustelivat Göteborgin huippukokouksessa vuonna 2017 keinoista edistää koulutus- ja kulttuurialaa EU:ssa. Eurooppa-neuvosto kehotti päätelmissään (joulukuu 2017) jäsenvaltioita, ministerineuvostoa ja komissiota viemään eteenpäin muun muassa seuraavaa aloitetta:

”...korkeakoulujen strategisten kumppanuuksien vahvistaminen koko EU:ssa ja kannustaminen siihen, että vuoteen 2024 mennessä olisi toiminnassa noin 20 ’Eurooppa-yliopistoa’, jotka muodostavat eri puolilla EU:ta alhaalta ylöspäin suuntautuvia yliopistoverkostoja, joissa opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon, johon kuuluu opintoja useissa eri EU-maissa ja jotka parantavat osaltaan eurooppalaisten yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä.”

Korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen, EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission yhdessä kehittämä Eurooppa-yliopistoaloite on vastaus tähän pyyntöön. Se on yksi lippulaivahankkeista, joiden avulla EU pyrkii luomaan eurooppalaisen koulutusalueen.

Mikä on Eurooppa-yliopisto?

Nämä valtioiden rajat ylittävät yhteenliittymät ovat Euroopan tulevaisuuden korkeakouluja, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista identiteettiä ja parantavat merkittävästi eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua ja kilpailukykyä. Tämän laadullisen edistysaskeleen toteuttamiseksi Euroopan komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman yhteydessä kaksi ehdotuspyyntöä, joiden tavoitteena on testata erilaisia yhteistyömalleja seuraavien periaatteiden pohjalta:

  • Kumppanien muodostama yhteenliittymä, johon osallistuu kaikentyyppisiä korkeakouluja eri puolilta Eurooppaa.
  • Yhteinen pitkän aikavälin strategia, jossa keskitytään jatkuvuuteen, huippuosaamiseen ja eurooppalaisiin arvoihin.
  • Opiskelijakeskeiset opetussuunnitelmat, jotka ovat yhteisiä useille korkeakouluille ja joiden puitteissa erilaiset opiskelijaryhmät voivat kehittää omia ohjelmiaan ja osallistua liikkuvuusjaksoille kaikilla koulutustasoilla.
  • Toimien toteuttaminen haasteisiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa opiskelijat, akateeminen henkilöstö ja ulkoiset kumppanit toimivat yhteistyössä monitieteellisissä ryhmissä Euroopan suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.

Ensimmäisen ehdotuspyynnön tulokset

Vuoden 2019 ehdotuspyynnön tulokset on julkaistu. Eurooppa-yliopistoa koskevia hakemuksia saatiin 54, joista valittiin 17. Mukana on 114 korkeakoulua 24 jäsenvaltiosta. 

Tällä ensimmäisellä – ja syksyllä käynnistetyllä toisella – ehdotuspyynnöllä testataan erilaisia malleja, joilla Eurooppa-yliopistojen konsepti voitaisiin toteuttaa, ja tutkitaan sen potentiaalia edistää korkeakoulutusta. Lisätietoa on Eurooppa-yliopistoaloitetta esittelevässä tietokoosteessa ja 17:ää Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää esittelevissä tietokoosteissa sekä lehdistötiedotteessa

Eurooppa-yliopistoaloitteen täysimittainen täytäntöönpano tapahtuu seuraavan Erasmus-ohjelman puitteissa vuosina 2021–2027.