×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή μια νέα γενιά δημιουργικών Ευρωπαίων, ικανών να συνεργάζονται χωρίς να αποτελούν γι΄ αυτούς εμπόδιο οι γλώσσες, τα σύνορα και οι επιστημονικοί τομείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

© Shutterstock

Το τοπίο της εκπαίδευσης αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2017, οι ηγέτες της ΕΕ παρουσίασαν ένα όραμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Στα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

«(...) την ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων σε όλη την ΕΕ μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας, έως το 2024, είκοσι περίπου «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», δηλ. δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, που θα επιτρέπουν στους σπουδαστές να να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίνεται η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, την οποία ανέπτυξαν από κοινού ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικές οργανώσεις, κράτη μέλη και η Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και στοχεύει στο φιλόδοξο όραμα της οικοδόμησης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο;

Αυτές οι διακρατικές συμμαχίες θα αποτελέσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του μέλλοντος που θα προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και θα φέρουν επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί αυτή η θεαματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δοκιμή διάφορων μοντέλων συνεργασίας με βάση τις ακόλουθες αρχές:

  • Μια συμμαχία επιλεγμένων εταίρων από όλα τα είδη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα εξασφαλίζει ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
  • Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σχεδιασμένη από κοινού η οποία θα επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες·
  • Προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές, τα οποία θα παρέχονται σε μια ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή «πανεπιστημιούπολη» όπου οι φοιτητές που αντανακλούν την πολυμορφία του πληθυσμού θα μπορούν να εξατομικεύουν τα προγράμματα σπουδών τους και να εφαρμόζουν την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών·
  • Μια προσέγγιση βασισμένη στις προκλήσεις, στο πλαίσιο της οποίας οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι εξωτερικοί εταίροι θα μπορούν να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Υποβολή αιτήσεων

Για την πρόσκληση του 2019, διατίθενται ευρωπαϊκά κονδύλια εξήντα εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δώδεκα πειραματικών μοντέλων με σκοπό να δοκιμαστούν στην πράξη η ιδέα και οι δυνατότητες υλοποίησής της. Η υποβολή αιτήσεων για την πρόσκληση αυτή έκλεισε στις 28 Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2019 θα βρείτε στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).