Инициатива за мрежи от европейски университети
Целта на тази инициатива е да се формира ново поколение креативни европейци, които могат да си сътрудничат на различни езици, без оглед на граници и научни дисциплини, за да се справят с обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправена Европа.
Two students smiling with the European Universities logo overlaid

Какво представлява инициативата за мрежи от европейски университети?

Панорамата на европейското образование се променя. На срещата на върха в Гьотеборг през 2017 г. лидерите на ЕС очертаха визия за образованието и културата. В заключенията си от декември 2017 г. Европейският съвет призова страните членки, Съвета и Комисията да предприемат редица инициативи, включително:

„...задълбочаване на стратегическите партньорства между висшите училища в целия ЕС и насърчаване на създаването до 2024 г. на двадесетина „европейски университета“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия ЕС, които ще дават възможност на студентите да придобият степен чрез комбиниране на обучение в различни държави от Съюза и ще допринасят за международната конкурентоспособност на европейските университети.“

Инициативата за мрежи от европейски университети, разработена съвместно от висши училища, студентски организации, страни от ЕС и Комисията, е отговор на този призив. В момента това е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на ЕС да изгради европейско пространство за образование.

 

Какво представлява европейският университет?

Европейските университети са транснационални алианси, които ще бъдат университетите на бъдещето, като ще популяризират европейските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование. За постигане на тази важна стъпка напред Комисията в момента изпробва различни модели за сътрудничество между европейските университети, като са публикувани две покани за представяне на предложения в рамките на програмата „Еразъм+“. Алиансите ще:

 • включват партньори от всички видове висши училища и ще имат широк географски обхват в цяла Европа
 • бъдат основани на дългосрочна стратегия, основана на общи виждания и насочена към устойчивост, високи постижения и европейски ценности
 • предлагат насочени към студентите програми, предоставяни съвместно в рамките на междууниверситетски центрове, където многообразна студентска общност може да създава свои собствени програми и да се възползва от възможности за мобилност на всички равнища на обучение
 • възприемат основан на предизвикателства подход, при който студенти, преподаватели и външни партньори могат да си сътрудничат в рамките на междудисциплинарни екипи за намиране на решения на най-сериозните проблеми, пред които е изправена в момента Европа.

Резултати от първата покана за представяне на предложения

Резултатите от поканата за 2019 г. бяха публикувани през юни същата година. От получените 54 кандидатури бяха избрани първите 17 обединения на европейски университети, включващи 114 висши училища от 24 страни от ЕС. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

Резултати от втората покана

Резултатите от поканата за 2020 г. вече са публикувани. От получените 62 заявления са избрани 24 нови обединения на европейски университети, включващи 165 висши училища от 26 държави членки и други държави, участващи в програмата „Еразъм+“. За повече информация вижте цялото съобщение за медиите.

В избраните 41 обединения на европейски университети ще бъдат изпробвани различни модели на концепцията за европейски университети и ще бъде разгледан нейният потенциал за трансформиране на висшето образование. Инициативата за мрежи от европейски университети ще бъде внедрена изцяло и ще разгърне пълния си потенциал в рамките на следващата програма „Еразъм“ за периода 2021—2027 г. За повече информация вижте информационната брошура на Комисията за инициативата.
 

Number of events: 21
28Jan2021
New Erasmus+ app launch event
Online event
Save the date: January 28 2021
10Dec2020
Third European Education Summit: Digital Education Transformation - Building Resilience in the European Education Area
Online
Third European Education Summit: Digital Education Transformation
""
28Sep2020
European Day of Languages 2020
Online

To celebrate the 2020 European Day of Languages, you are warmly invited to join us for an online conference from 10:00 until 12:00 CEST (Central European Summer Time).

European Day of Languages 2020. Education begins with language
09Sep2020
New Digital Education Action Plan: public consultation official closing event with EU Executive Vice-President, Margrethe Vestager
Online

 

  Public Consultation Closing Event - Digital Education Action Plan with EU Executive Vice-President, Margrethe Vestager
  14Jul2020
  New Digital Education Action Plan: Live chat with Commissioner Gabriel
  Online
  Digital Education Action Plan: Live chat
  09Jul2020
  Young people shaping the future of education in Europe: Video conference on the European Education Area
  Online

  On 9 July, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, will host a video conference with youth representatives from across Europe on the future of education.

  Tune into the discussion to discover the vision of young people helping to shape the European Education Area!

  We want to know the views of the European youth on

  12 - 13Nov2019
  Supporting Key Competence Development: Learning approaches and environments in school education
  Hôtel Le Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126, 1000 Brussels, Belgium
  07Nov2019
  European Universities Initiative
  Brussels, Belgium
  European Universities are transnational alliances promoting European values, and working to revolutionise the quality and competitiveness of European higher education. Through the initiative, the Commission is making a key contribution to building the universities of the future.
  24 - 25Oct2019
  8th European University Business Forum
  Brussels, Belgium
  The Forum brings together policymakers, representatives from higher education, business and other stakeholders to discuss and debate the role of university-business cooperation for innovation and sustainable development.
  03 - 04Oct2019
  DigiEduHack: let’s act together for the future of education in the digital age!
  Europe and beyond

  24-hour contest brings teams from Europe and beyond to solve educational challenges in the digital age.

  As part of the Digital Education Action Plan of the European Commission, the European Institute of Innovation and Technology (EIT) organises a 24-hour Digital Education Hackathon (DigiEduHack) on 3 October 2019.

  technology, DigiEduHack, digital