Evropská cena za inovativní výuku

Ocenění prezentuje vynikající výukové postupy v rámci programu Erasmus+ a oceňuje práci učitelů a jejich škol zapojených do projektů evropské spolupráce.

Evropská cena za inovativní výuku je nová iniciativa, která byla zřízena sdělením Komise o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025. Iniciativa bude zahájena v roce 2021. 

Ocenění se budou udělovat s cílem:

  • oslavit úspěchy učitelů a škol a ocenit jejich práci
  • upozornit na vynikajících postupy výuky a učení a podpořit je
  • využít cenu jako prostředek vzájemného učení
  • vyzdvihnout hodnotu programu Erasmus+ pro evropskou spolupráci učitelů a vytvoření Evropského prostoru vzdělávání

Cena se zaměří na školní vzdělávání, včetně předškolního vzdělávání a péče a školních zařízení poskytujících odborné vzdělání a přípravu

Podobně jako v případě pedagogických akademií Erasmus+ má tato nová iniciativa za cíl podpořit učitele a školitele v jejich profesní dráze prosazováním pedagogické kvality, profesních sítí a komunit z praxe, jakož i prostřednictvím vzdělávací mobility v zahraničí.

Pro každou programovou zemi Erasmus+ se budou udělovat ceny ve čtyřech kategoriích, a to

  • předškolní vzdělávání a péče
  • základní vzdělávání
  • středoškolské vzdělávání 
  • školy odborného vzdělávání a přípravy

Výběr a nominace bude úkolem národních agentur programu Erasmus+, které se podílejí na koncepci této iniciativy v rámci procesu společné tvorby. 

Každý rok bude mít cena tematické zaměření. Odmění učitele a školy, kteří se prostřednictvím svých projektů zabývali konkrétním tématem, jež patří mezi priority Evropského prostoru vzdělávání. 

Tématem pro rok 2021 je distanční a kombinované učení v úzké souvislosti s akčním plánem digitálního vzdělávání a pandemií covidu-19.