A környezeti fenntarthatóság az oktatásban

Európa jövőbeli rezilienciájának és jólétének kulcsa az inkluzív, zöld és digitális átállást elősegítő oktatási és képzési politikákban és beruházásokban rejlik.

Annak érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti oktatási és képzési együttműködést és információcserét a zöld átállással kapcsolatban, az Európai Bizottság 2021-ben:

  • tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot terjeszt elő a környezeti fenntarthatóság oktatásáról; 
  • kompetenciakeretet dolgoz ki az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban;
  • létrehozza az „Oktatás az éghajlatért” koalíciót.

Az ajánlás és az új keret célja, hogy támogassa az uniós tagállamokat arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy:

  • olyan tudással, készségekkel és magatartásformákkal vértezzék fel a tanulókat és az oktatókat, hogy az élet és a munka különböző területein hozzá tudjanak járulni a környezeti fenntarthatósághoz;
  • támogassák az oktatási és képzési intézményeket abban, hogy a fenntarthatóságot beemeljék a tananyagba és a tevékenységeik minden vetületébe, 
  • a környezeti fenntarthatóság oktatását beépítsék az oktatási és képzési rendszer egészébe.

Az ajánlás az európai oktatási térség és az uniós biodiverzitási stratégia céljait elősegítő kezdeményezés, mely eligazítást adhat a tagállamoknak arról, hogy az oktatás és képzés hogyan járulhat hozzá a zöldebb jövőhöz. 

A Bizottság ezzel kapcsolatos munkája összhangban áll az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásra irányuló, jelenleg kidolgozás alatt álló programjával és tágabb értelemben a 2030-ig megvalósítandó fenntartható fejlődési célokkal.

Az első elemzések alapján az ajánlás több kulcsfontosságú területen nyújthat eligazítást:

  • Nagyon fontos az egész életen át tartó tanulás, mert a környezeti fenntarthatóság multidiszciplináris és gyorsan fejlődő oktatási szakterület, amelynek célkeresztjében a lakosság egésze áll. A környezeti fenntarthatóság oktatásában ezért az egész életen át tartó tanulásra kell törekedni, és meg kell erősíteni az oktatási és képzési ágazatok közötti együttműködést. 
  • A fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák elsajátításához a tanulóknak interdiszciplináris és részvételen alapuló tanulásra és oktatásra, valamint együttműködésre van szükségük.
  • A környezeti fenntarthatóság oktatásában ideális a tanítás és a tanulás, a fizikai (tanulási) környezet, a partnerségek és a közösség összekapcsolása, mert a tantárgy ezzel testközelbe hozható. Több tagállam is használja a tantermi módszertan helyett ezt az egész iskolára kiterjedő, közösségi megközelítést, amely azonban még nem honosodott meg az EU-ban. 

Kompetencia-referenciakeret

Az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kompetenciakeret célja, hogy meghatározza azokat az egységes definíciókat és fogalmi kompetenciamodelleket, amelyeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk. 

Az egyes kompetenciaterületeken meg lesznek határozva a szintek is, amelyek a tudatosságtól a megértésig és a cselekvésig terjednek. 

A keretet közös fogalommeghatározások és gyakorlati iránymutatások kísérik majd, amelyekkel a tagállami oktatási szereplők ránevelhetik a diákokat és a szélesebb közösséget arra, hogy cselekedeteikkel hozzájáruljanak a klímasemlegességre és a fenntartható fejlődésre való sikeres átálláshoz. 

Az előkészületek során a Bizottság Közös Kutatóközpontja áttekintette a fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciák szakirodalmát.  

Ütemterv 

Jelenleg zajlik a környezeti fenntarthatóság oktatásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat kidolgozása, és a tervek szerint 2021 végén kerül elfogadásra. 

2021. június 18-án a Bizottság a javaslat előkészítéseként nyilvános konzultációt indított, hogy képet kapjon az érdekeltek meglátásairól.

További konzultációkra is sor fog kerülni az oktatás és a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetekkel. 

Miután a Bizottság elfogadja a javaslatot, azt megvitatásra továbbítja a tagállamoknak. A javaslatot végezetül az Európai Unió Tanácsában a tagállamok oktatási minisztereinek kell elfogadniuk. 

A zöld oktatást támogató Erasmus+ program 

A fenntarthatósággal, a környezettel és az éghajlattal kapcsolatos célok az új Erasmus+ programban is központi szerepet játszanak: a környezettudatos tevékenységek valamennyi projektben nagyobb hangsúlyt kapnak, valamint növekszik a zöld készségek és kompetenciák csiszolásának fontossága is.