Koalitionen ”Utbildning för klimatet”
Koalitionen är ett flaggskeppsinitiativ för det europeiska området för utbildning och ska bidra till en rättvis, grön och digital omställning för alla.

""

Koalitionen ska mobilisera utbildningssektorn att arbeta för ett klimatneutralt och hållbart EU.

Syftet är att centralisera, utöka, stödja och främja gräsrotsinitiativ som involverar elever, studenter, lärare, skolor, lärosäten och intressenter.

Koalitionens arbete ska ledas av ett EU-sekretariat i samarbete med nationella koalitioner, skolor, lärosäten och andra utbildningsaktörer.

Det kommer att finnas en plattform på nätet för att samla koalitionens utfästelser om konkreta åtgärder från enskilda och lokala, regionala och nationella aktörer.

Koalitionen har fem prioriteringar för utfästelserna:

  • Utveckla grön kompetens
  • Fortbilda lärare
  • Uppmuntra klimatvänligt beteende
  • Koppla samman utbildning och vetenskap
  • Öka det kollektiva medvetandet

Plattformen ska också främja utbyte av kunskap och erfarenheter, koppla samman utbildningsaktörer och stimulera innovation.

Initiativet kompletterar andra åtgärder inom EU:s gröna giv, t.ex. den europeiska klimatpakten.

Senaste nytt

Mellan den 10 december 2020 och den 31 januari 2021 kunde man anmäla sitt intresse för att bidra till koalitionens arbete för ett klimatneutralt och hållbart EU.

Vi fick in sammanlagt 576 bidrag. Stort tack!

Responsen visar på utbildningssektorns engagemang för att bidra till en rättvis, grön omställning i linje med EU:s gröna giv och förslaget om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025.

Svaren innebär också ett viktigt bidrag till koalitionens arbete genom att berätta om pågående initiativ och nätverk på lokal, regional och nationell nivå.

Den här informationen blir viktig för att bilda nationella koalitioner.

Mer information

Nyheter – 576 intresseanmälningar för koalitionen ”Utbildning för klimatet” (januari 2021)

Ett europeiskt utbildningsområde

EU:s gröna giv

En europeisk klimatpakt


Bild: © Europeiska unionen, 2020.