Izobraževalna koalicija za podnebje
Koalicija je vodilna pobuda evropskega izobraževalnega prostora, katere cilj je podpreti pravičen, zelen in digitalen družbeni prehod za vse.

""

Koalicija bo spodbujala skupnost za izobraževanje in usposabljanje k doseganju podnebno nevtralne in trajnostne Evropske unije.

To bo dosegala s centralizacijo, nadgradnjo, podporo in spodbujanjem ukrepov, ki jih bo oblikovala z učenci, študenti, učitelji, izobraževalnimi ustanovami in deležniki s pristopom od spodaj navzgor.

Delo koalicije bo usmerjal sekretariat EU v sodelovanju z nacionalnimi koalicijami, šolami, univerzami in drugimi deležniki na področju izobraževanja.

Vzpostavljena bo namenska spletna platforma za centralizacijo prizadevanj koalicije v obliki zavez za konkretne ukrepe posameznikov in skupnih akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Zaveze izobraževalne koalicije za podnebje bodo temeljile na petih prednostnih nalogah:

  • razvoj zelenih znanj in spretnosti
  • usposabljanje učiteljev
  • spodbujanje spremembe vedenja
  • povezovanje izobraževanja in znanosti
  • krepitev kolektivne ozaveščenosti

Spletna platforma bo spodbujala izmenjavo znanja in izkušenj, povezovala deležnike na področju izobraževanja in podpirala inovacije.

Pobuda bo dopolnjevala druge ukrepe za prehod v okviru evropskega zelenega dogovora, kot je evropski podnebni pakt.

Najnovejše informacije

Evropska komisija je med 10. decembrom 2020 in 31. januarjem 2021 pozvala izobraževalno skupnost po vsej EU, naj opravi anketo in izrazi interes za podporo dejavnostim koalicije za uresničitev podnebno nevtralne in trajnostne EU.

V tem obdobju smo prejeli kar 576 prispevkov. Hvala, da ste se odzvali!

Ta odziv jasno odraža zavezo izobraževalne skupnosti v vseh državah članicah za pravičen in zelen prehod v skladu z vizijo evropskega zelenega dogovora in predlogom o vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025.

Anketa je pomembno prispevala k delu koalicije, saj so bile tako opredeljene obstoječe pobude in mreže na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Te informacije bodo bistvene pri podpiranju razvoja nacionalnih koalicij v letu 2021 in po njem.

Sorodne vsebine

Novica – „576 odgovorov na prvo spletno anketo izobraževalne koalicije za podnebje!“ (januar 2021)

Evropski izobraževalni prostor

Evropski zeleni dogovor

Evropski podnebni pakt


Fotografija: © Evropska unija, 2020.