Coaliția „Educație pentru climă”

Coaliția este o inițiativă emblematică a Spațiului european al educației, care urmărește să sprijine tranziția verde și tranziția digitală a societății, într-un mod echitabil pentru toată lumea implicată.

""

Coaliția va mobiliza părțile interesate din sectorul educației și formării pentru a face Uniunea Europeană durabilă și neutră punctul de vedere al impactului asupra climei.

În acest sens, va centraliza, dezvolta, sprijini și promova acțiuni colective implicând elevii, studenții, profesorii, instituțiile de învățământ și alte părți interesate.

Activitățile coaliției vor fi pilotate de un secretariat UE, în colaborare cu coalițiile naționale, cu școlile, universitățile și alte părți interesate din domeniul educației.

Va fi creată o platformă online care să centralizeze eforturile coaliției sub forma unor angajamente pentru acțiuni concrete asumate de persoane fizice și de actori colectivi de la nivel local, regional și național.

Angajamentele coaliției „Educație pentru climă” vor fi ghidate de cinci priorități:

  • dezvoltarea competențelor ecologice
  • formarea cadrelor didactice
  • promovarea schimbării comportamentelor
  • crearea unei legături între educație și știință
  • promovarea sensibilizării colective.

Platforma online va promova schimbul de cunoștințe și experiență, va conecta părțile interesate din domeniul educației și va stimula inovarea.

Această inițiativă va completa alte acțiuni de tranziție din cadrul Pactului verde european, cum ar fi Pactul climatic european.

Ultimele informații

În perioada 10 decembrie 2020 - 31 ianuarie 2021, Comisia Europeană a invitat comunitatea educațională din întreaga Uniune să completeze un sondaj prin care să-și exprime interesul față de sprijinirea activității coaliției pentru o UE durabilă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

Am primit 576 de contribuții – vă mulțumim!

Comunitatea educațională din statele membre și-a arătat astfel angajamentul față de o tranziție verde echitabilă, care corespunde viziunii prezentate în Pactul verde european și în propunerea privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025.

Sondajul a adus o contribuție importantă la activitatea Coaliției prin identificarea inițiativelor și rețelelor existente la nivel local, regional și național.

Aceste informații se vor dovedi esențiale pentru sprijinirea dezvoltării coalițiilor naționale pe parcursul anului 2021 și ulterior.

Pe aceeași temă

Noutăți – 576 de răspunsuri la primul sondaj lansat de Coaliția „Educație pentru climă” (ianuarie 2021)

Spațiul european de educație

Pactul verde european

Pactul climatic european


Fotografie: © Uniunea Europeană, 2020.