"Onderwijs voor klimaat"-coalitie

De coalitie is een vlaggenschipinitiatief van de Europese onderwijsruimte, gericht op het ondersteunen van een eerlijke, groene en digitale transitie van de samenleving voor iedereen.

""

De "onderwijs voor klimaat"-coalitie schakelt de onderwijs- en opleidingsgemeenschap in voor een klimaatneutrale en duurzame Europese Unie (EU).

Dat gebeurt door het centraliseren, opschalen, ondersteunen en bevorderen van allerlei kleinschalige groepsacties van leerlingen, studenten, leerkrachten, onderwijsinstellingen en belanghebbenden.

De coalitie wordt aangestuurd door een EU-secretariaat in samenwerking met nationale coalities, scholen, universiteiten en andere belanghebbenden in het onderwijs.

Op een speciaal onlineplatform zullen beloftes van particulieren en organisaties om op lokaal, regionaal en nationaal niveau concrete actie te ondernemen, centraal worden bijgehouden.

Er zijn vijf prioriteiten voor beloftes van de "Onderwijs voor klimaat"-coalitie:

  • ontwikkeling van groene vaardigheden
  • opleiding van leraren
  • bevordering van gedragswijziging
  • connectie tussen onderwijs en wetenschap
  • collectieve bewustmaking

Het onlineplatform zal de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen, belanghebbenden in het onderwijs met elkaar in contact brengen en innovatie stimuleren.

Het initiatief is een aanvulling op andere acties voor transitie in het kader van de Europese Green Deal, zoals het Europees klimaatpact.

Laatste updates

Van 10 december 2020 tot 31 januari 2021 heeft de Europese Commissie een enquête voor de onderwijsgemeenschap in de hele EU gehouden. De deelnemers werd ook gevraagd aan te geven of ze er belangstelling voor hadden om de coalitie te helpen een klimaatneutrale, duurzame EU re realiseren.

Er zijn in totaal 576 vragenlijsten binnengekomen, waarvoor onze dank!

Uit de reacties blijkt het engagement van de onderwijsgemeenschap in de hele EU om een eerlijke, groene transitie tot stand te brengen die aansluit bij de visie van de Europese Green Deal en het voorstel om tegen 2025 de Europese onderwijsruimte te realiseren.

De enquête heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de coalitie door bestaande initiatieven en netwerken op lokaal, regionaal en nationaal niveau in kaart te brengen.

Deze informatie is essentieel voor de vorming van nationale coalities in 2021 en daarna.

Lees meer

Nieuws: 576 reacties op de eerste online-enquête van de "onderwijs voor klimaat"-coalitie! (januari 2021)

Europese onderwijsruimte

Een Europese Green Deal

Europees klimaatpact


Afbeelding: © Europese Unie, 2020.