Koalizzjoni Edukazzjoni għall-Klima

Il-koalizzjoni hi inizjattiva ewlenija taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, li għandha l-għan li tappoġġja tranżizzjoni soċjetali ġusta, ekoloġika u diġitali għal kulħadd.

""

Il-Koalizzjoni se timmobilizza l-komunità tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex taħdem lejn il-ksib tan-newtralità klimatika u ta’ Unjoni Ewropea (UE) sostenibbli.

Se tfittex li tagħmel dan billi tiċċentralizza, iżżid, tappoġġja u tippromwovi azzjonijiet ikkokreati minn isfel għal fuq li jinvolvu tfal tal-iskola, studenti, għalliema, istituzzjonijiet edukattivi u partijiet ikkonċernati.

Il-ħidma tal-Koalizzjoni se titmexxa minn Segretarjat tal-UE f’kokreazzjoni ma’ koalizzjonijiet nazzjonali, skejjel, universitajiet u partijiet ikkonċernati oħrajn fl-edukazzjoni.

Se tinħoloq pjattaforma online apposta biex tiċċentralizza l-isforzi tal-Koalizzjoni fil-forma ta’ wegħdiet għal azzjonijiet konkreti magħmulin minn individwi u atturi kollettivi fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali.

Il-wegħdiet tal-Koalizzjoni Edukazzjoni għall-Klima se jkunu ggwidati minn ħames prijoritajiet:

  • l-iżvilupp ta’ ħiliet ekoloġiċi
  • it-taħriġ tal-għalliema
  • il-promozzjoni fil-bidla fl-imġiba
  • ir-rabta bejn l-edukazzjoni u x-xjenza
  • is-sensibilizzazzjoni ta’ għarfien kollettiv

Il-pjattaforma online se trawwem l-ixxerjar tal-għarfien u l-esperjenza, tgħaqqad il-partijiet ikkonċernati fl-edukazzjoni u tistimula l-innovazzjoni.

L-inizjattiva se tikkumplementa azzjonijiet oħrajn ta’ tranżizzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, bħall-Patt Klimatiku Ewropew.

Aġġornamenti reċenti

Mill-10 ta’ Diċembru 2020 sal-31 ta’ Jannar 2021, il-Kummissjoni Ewropea stiednet lill-komunità edukattiva fl-UE kollha biex timla stħarriġ sabiex tesprimi interess fl-appoġġ tal-ħidma tal-Koalizzjoni lejn it-twettiq ta’ UE sostenibbli u newtrali għall-klima.

Matul dan iż-żmien, waslulna total ta’ 576 kontribuzzjoni – grazzi!

Dan ir-rispons jenfasizza l-impenn tal-komunità tal-edukazzjoni fl-Istati Membri kollha biex twettaq tranżizzjoni ġusta u ekoloġika f’konformità mal-viżjoni deskritta fi ħdan il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-proposta dwar il-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025.

L-istħarriġ ta kontribuzzjoni importanti għall-ħidma tal-Koalizzjoni billi identifika inizjattivi u networks eżistenti fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali.

Din l-informazzjoni se tkun essenzjali għall-appoġġ tal-iżvilupp ta’ koalizzjonijiet nazzjonali matul l-2021 u lil hinn.

Kontenut relatat

Aħbarijiet – “576 tweġiba għall-ewwel stħarriġ online tal-Koalizzjoni Edukazzjoni għall-Klima!” (Jannar 2021)

Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Patt Ekoloġiku Ewropew

Patt Klimatiku Ewropew


Immaġni: © L-Unjoni Ewropea, 2020.