„Oktatás az éghajlatért” koalíció

Az „Oktatás az éghajlatért” koalíció az európai oktatási térség egyik kiemelt kezdeményezése, amelynek célja, hogy előmozdítsa társadalmaink környezetkímélőbbé válását és digitalizálódását a kor kívánalmainak megfelelően, mégpedig úgy, hogy ennek a folyamatnak ne legyenek vesztesei.

""

Az „Oktatás az éghajlatért” koalíció ösztönözni fogja az oktatási és képzési közösséget arra, hogy járuljon hozzá az Európai Unió éghajlatsemlegességi és fenntarthatósági céljainak eléréséhez.

Ennek érdekében a koalíció egységesíti, bővíti és támogatja az alulról építkező, közösen megvalósított tevékenységeket, melyekben tanulók, hallgatók, pedagógusok, oktatási intézmények és egyéb érdekelt felek vesznek részt.

A koalíció munkáját egy EU-szintű titkárság fogja irányítani, mely országos szintű szerveződésekkel, iskolákkal, egyetemekkel és más oktatási szereplőkkel működik majd együtt.

A koalíció erőfeszítéseinek közös mederbe terelésére létrejön egy online platform, ahol magánszemélyek, illetve helyi, regionális és országos szervezetek konkrét vállalásokat tehetnek a szóban forgó célok megvalósításáért.

Az „Oktatás az éghajlatért” koalíció keretében tehető vállalások vezérvonalát a következő öt prioritás képezi:

  • zöld készségek fejlesztése,
  • tanárképzés,
  • viselkedésváltozás előmozdítása,
  • az oktatás és a tudomány közötti kapcsolat megerősítése,
  • tudatosítás, figyelemfelkeltés.

Az online platform elő fogja segíteni az ismeretek és tapasztalatok megosztását, valamint az oktatás szereplői közötti kapcsolatteremtést, és ösztönözni fogja az innovációt.

A kezdeményezés kiegészít más, az európai zöld megállapodás elérését célzó átállási intézkedéseket, pl. az európai éghajlati paktumot.

Legfrissebb hírek

2020. december 10-e és 2021. január 31-e között az Európai Bizottság felmérést végzett az oktatási és képzési közösség körében az „Oktatás az éghajlatért” koalíció klímasemlegességi és fenntarthatósági célú munkájáról.

A kérdéses időszakban 576 hozzászólás érkezett – köszönjük!

Ez a válaszadási hajlandóság jól szemlélteti, hogy a tagállamok oktatási közösségei elkötelezettek a méltányos és zöld átállás mellett, összhangban az európai zöld megállapodásban foglalt célokkal, és azonosulnak az európai oktatási térség 2025-ig történő kiépítésére irányuló javaslatokkal.

A felmérés jelentősen előrelendítette a koalíció munkáját azáltal, hogy segített feltérképezni a helyi, regionális és országos szintű kezdeményezéseket és hálózatokat.

A felmérés révén szerzett információk nagyban meg fogják könnyíteni az éghajlatvédelmi koalíciók kialakítását és bővítését az egyes tagállamokban 2021-ben és azt követően.

Kapcsolódó tartalmak

Hírek: 576 válasz érkezett az „Oktatás az éghajlatért” koalíció első online felmérésére! (2021. január)

Európai oktatási térség

Európai zöld megállapodás

Európai éghajlati paktum


Kép: © Európai Unió, 2020.