Ilmastoasioita edistävän koulutuksen koalitio

Ilmastokoulutuskoalitio on eurooppalaisen koulutusalueen lippulaivahanke, jonka tavoitteena on edistää siirtymistä oikeudenmukaiseen, vihreään ja digitaaliseen yhteiskuntaan kaikkialla EU:ssa.

""

Koalitio edistää koulutusyhteisön toimia, joiden tavoitteena on kestävä ja ilmastoneutraali EU.

Se keskittää ja tukee ruohonjuuritasolta lähtevää työtä, jossa on mukana koululaisia, opiskelijoita, opettajia, oppilaitoksia ja sidosryhmiä.

Koalition työtä ohjaa EU-tason sihteeristö yhdessä kansallisten koalitioiden, koulujen, korkeakoulujen ja muiden koulutusalan sidosryhmien kanssa.

Koalition toimet esitetään sen omalla verkkosivustolla, jonne kerätään konkreettisia ilmastolupauksia niin yksityishenkilöiltä kuin paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason toimijoilta.

Ilmastolupausten ohjenuorana on viisi painopistettä:

  • ns. vihreiden taitojen kehittäminen
  • opettajien koulutus
  • toimintatapojen muutoksen edistäminen
  • yhteyksien luonti koulutuksen ja tieteen välille
  • yleisen tietotason nostaminen

Verkkosivusto edistää tiedon ja kokemusten jakamista, luo yhteyksiä koulutusalan sidosryhmien välille ja tukee innovointia.

Hanke täydentää muita Euroopan vihreän kehityksen ohjelman siirtymätoimia, kuten eurooppalaista ilmastosopimusta.

Ajankohtaista

Euroopan komissio pyysi EU:n koulutusyhteisön edustajia osallistumaan kyselyyn ja ilmaisemaan tukensa koalition työlle ilmastoneutraalin EU:n puolesta. Vastausaika oli 10.12.2020–31.1.2021.

Kyselyyn saatiin yhteensä 576 vastausta. Komissio kiittää kaikkia vastanneita.

Vastaukset osoittavat, että EU:n koulutusyhteisö on sitoutunut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin sekä suunnitelmaan eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä.

Vastauksista koalitio sai myös arvokasta tietoa meneillään olevista hankkeista sekä paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason verkostoista.

Tiedot ovat tärkeitä kansallisten koalitioiden rakentamisessa.

Aiheeseen liittyvää

576 vastausta ilmastokoulutuskoalition verkkokyselyyn (tammikuu 2021)

Eurooppalainen koulutusalue

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Eurooppalainen ilmastosopimus


Kuva: © Euroopan unioni, 2020.