Handlingsplan för digital utbildning

Kommissionen har antagit en handlingsplan för digital utbildning med elva åtgärder som ska stödja teknikanvändning och digital kompetens inom utbildningen.

Digital kompetens och teknik i utbildningen

Kommissionen har antagit en handlingsplan för digital utbildning med elva åtgärder som ska stödja teknikanvändning och digital kompetens inom utbildningen.

Handlingsplanen beskriver tre prioriteringar med olika åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att utnyttja de möjligheter som it-utvecklingen innebär för utbildningen och ta itu med utmaningarna:

Vill du veta mer? Följ oss på Twitter @EUDigitalEducation.