Akčný plán digitálneho vzdelávania (2018 – 2020)

Cieľom akčného plánu digitálneho vzdelávania je podporovať využívanie technológií a rozvoj digitálnych kompetencií vo vzdelávaní.

Vzdelávanie v digitálnom veku

Vývoj nových technológií ako umelá inteligencia či cloud computing urýchľuje digitálnu transformáciu v Európe.

Digitalizácia prináša mnoho nových príležitostí, ale predstavuje aj významné spoločenské výzvy. Digitálne technológie môžu prispieť k rozvoju flexibility a tvorivosti, ako aj k zefektívneniu a zlepšeniu výsledkov vzdelávania. Zároveň však javy ako nesprávne informácie ohrozujú otvorenú, demokratickú spoločnosť a spôsobujú ďalšiu marginalizáciu zraniteľných skupín.

Integrácia technológií na vzdelávacie účely zaostáva vo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ). Pri zabezpečovaní digitálnej infraštruktúry a zariadení, ako aj v oblasti digitálnych zručností pretrvávajú rozdiely.

Je nevyhnutné dôkladne pripraviť občanov na čoraz viac prepojenú, globalizovanú budúcnosť prostredníctvom investícií do zručností a spôsobilostí potrebných na to, aby sa im darilo a aby sa pozitívne zapájali do života spoločnosti v digitálnom veku. 

Na ceste k vysokokvalitnému a inkluzívnemu digitálnemu vzdelávaniu a odbornej príprave

V akčnom pláne digitálneho vzdelávania sa stanovujú opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom a inštitúciám vzdelávania a odbornej prípravy pri riešení výziev a využívaní príležitostí, ktoré prináša digitálny vek. 

Akčný plán pozostáva z 11 činností v rámci troch priorít:

Priorita č. 1: Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a učenie sa:

 • Opatrenie 1 – Pripojenie v školách
 • Opatrenie 2 – Nástroj sebareflexie SELFIE a mentorský program pre školy
 • Opatrenie 3 – Digitálne podpísané kvalifikácie

Priorita č. 2: Rozvoj digitálnych kompetencií a zručností:

 • Opatrenie 4 – Centrum vysokoškolského vzdelávania
 • Opatrenie 5 – Zručnosti v rámci otvorenej vedy
 • Opatrenie 6 – Európsky týždeň programovania v školách
 • Opatrenie 7 – Kybernetická bezpečnosť vo vzdelávaní
 • Opatrenie 8 – Odborná príprava v oblasti digitálnych a podnikateľských zručností pre dievčatá

Priorita č. 3: Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov:

 • Opatrenie 9 – Štúdie o IKT vo vzdelávaní
 • Opatrenie 10 – Umelá inteligencia a analytika
 • Opatrenie 11 – Strategická predikcia

Akčný plán prispieva k širšiemu úsiliu Európskej komisie zameranému na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. 

Nový akčný plán digitálneho vzdelávania 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Akčný plán digitálneho vzdelávania z roku 2018 sa zrealizuje do konca roka 2020. Očakáva sa, že Komisia prijme aktualizovaný akčný plán v septembri 2020. 

Verejná konzultácia o novom akčnom pláne sa otvorila 18. júna 2020 a potrvá do 4. septembra 2020. 

Cieľom konzultácie je zhromaždiť postoje občanov, inštitúcií a organizácií týkajúce sa ich skúseností a očakávaní počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (doterajšie aj z obdobia obnovy), ako aj ich predstavy o budúcnosti digitálneho vzdelávania. 

Pravidelné aktualizácie týkajúce sa obnoveného akčného plánu digitálneho vzdelávania nájdete na sociálnej sieti Twitter: @EUDigitalEducation.


Obrázok: © Európska únia, 2020.