Planul de acțiune pentru educația digitală (2018-2020)

Planul de acțiune pentru educația digitală urmărește să sprijine utilizarea tehnologiei în educație și dezvoltarea competențelor digitale.

Educația în era digitală

Transformarea digitală a Europei se accelerează în continuare prin dezvoltarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA) și tehnologia de tip cloud computing.

Digitalizarea oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie provocări societale semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și creativitatea, pot contribui la îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor învățării. Cu toate acestea, fenomene precum dezinformarea reprezintă un pericol pentru societățile democratice și deschise, marginalizând și mai mult grupurile vulnerabile.

Integrarea tehnologiei în scopuri educaționale a rămas în urmă în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). Divergențele persistă în ceea ce privește furnizarea infrastructurii și a echipamentelor digitale și disponibilitatea competențelor în domeniu.

Este esențial ca cetățenii să fie bine pregătiți pentru un viitor din ce în ce mai interconectat și mai globalizat, prin investiții în aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera și participa în mod pozitiv la societate în era digitală. 

Către o educație și o formare digitală de înaltă calitate și incluzivă

Planul de acțiune pentru educația digitală prezintă măsuri menite să ajute statele membre și instituțiile de educație și formare să valorifice oportunitățile pe care le oferă era digitală și să răspundă la provocările aferente. 

Acest plan prevede 11 acțiuni și acoperă trei priorități:

Prioritatea 1: o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare

 • Acțiunea 1 – Conectivitate în școli
 • Acțiunea 2 – Instrumentul de autoevaluare SELFIE și programul de mentorat pentru școli
 • Acțiunea 3 – Calificări semnate digital

Prioritatea 2: dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale

 • Acțiunea 4 – Platforma pentru învățământul superior
 • Acțiunea 5 – Competențe în materie de știință deschisă
 • Acțiunea 6 – Săptămâna europeană a programării în școli
 • Acțiunea 7 – Securitatea cibernetică în educație
 • Acțiunea 8 – Formarea în domeniul competențelor digitale și antreprenoriale pentru fete

Prioritatea 3: îmbunătățirea educației printr-o mai bună analiză a datelor și o viziune prospectivă

 • Acțiunea 9 – Studii privind TIC în educație
 • Acțiunea 10 – Inteligență artificială și analiză
 • Acțiunea 11 – Previziuni strategice

Planul de acțiune contribuie la ambiția mai largă a Comisiei Europene de a crea un spațiu european al educației până în 2025. 

Un nou plan de acțiune pentru educația digitală 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Planul de acțiune din 2018 pentru educația digitală va fi pus în aplicare până la sfârșitul anului 2020. În septembrie 2020, Comisia urmează să adopte un plan de acțiune actualizat. 

La 18 iunie 2020, a fost lansată o consultare publică cu privire la noul plan de acțiune, care se va desfășura până la 4 septembrie 2020. 

Consultarea urmărește să colecteze opiniile cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor cu privire la experiențele și așteptările lor în contextul crizei de COVID-19 (atât la ora actuală, cât și în perioada de redresare), precum și viziunea acestora pentru viitorul educației digitale. 

Pentru a fi la curent cu ultimele informații privind noul Plan de acțiune pentru educația digitală, urmăriți-ne pe Twitter: @EUDigitalEducation.


Fotografie: © Uniunea Europeană, 2020.