Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komisja przyjęła „Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej”, który obejmuje 11 działań wspierających wykorzystanie technologii i rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji.

Umiejętności cyfrowe i technologia w dziedzinie edukacji

Komisja przyjęła Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który obejmuje 11 działań wspierających wykorzystanie technologii i rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji.

Plan działania przewiduje trzy priorytety mające pomóc państwom członkowskim UE w sprostaniu wyzwaniom i wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z edukacją w erze cyfrowej:

Aktualności publikujemy regularnie na Twitterze: @EUDigitalEducation.