Skaitmeninio švietimo veiksmų planas (2018–2020 m.)

Skaitmeninio švietimo veiksmų planu siekiama remti technologijų naudojimą švietimo reikmėms ir ugdyti skaitmeninius gebėjimus.

Švietimas skaitmeniniame amžiuje

Vystantis tokioms besiformuojančioms technologijoms kaip dirbtinis intelektas ir debesijos kompiuterija, Europos skaitmeninė transformacija spartėja toliau.

Skaitmeninimas suteikia daugybę galimybių, bet taip pat kelia rimtų visuomeninių problemų. Skaitmeninės technologijos gali padidinti lankstumą ir kūrybingumą, padėti didinti veiksmingumą ir gerinti mokymosi rezultatus. Tačiau tokie reiškiniai kaip klaidinga informacija kelia pavojų atviroms demokratinėms visuomenėms ir dar labiau į užribį stumia pažeidžiamoms grupėms priklausančius asmenis.

Skirtingose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse technologijų integravimas švietimo reikmėms atsilieka. Tebėra skaitmeninės infrastruktūros ir įrangos pasiūlos, taip pat skaitmeninių gebėjimų skirtumų.

Labai svarbu piliečius tinkamai paruošti vis labiau sujungtai ir globalizuotai ateičiai, investuojant į įgūdžius ir gebėjimus, kurių reikia norint skaitmeniniame amžiuje klestėti ir tinkamai įsitraukti į visuomenę. 

Kokybiško ir įtraukaus skaitmeninio švietimo ir mokymo link

Skaitmeninio švietimo veiksmų plane pateikiamos priemonės, skirtos valstybėms narėms ir švietimo ir mokymo institucijoms padėti pasinaudoti skaitmeninio amžiaus teikiamoms galimybėms ir spręsti jo keliamas problemas. 

Veiksmų plane nustatyta 11 veiksmų, suskirstytų pagal tris prioritetus:

1 prioritetas. Geriau naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi tikslais

 • 1 veiksmas. Interneto ryšys mokyklose
 • 2 veiksmas. Mokykloms skirta savianalizės priemonė SELFIE ir mentorystės sistema
 • 3 veiksmas. Skaitmeniniu būdu sertifikuoti kvalifikacijos dokumentai

2 prioritetas. Ugdyti skaitmeninei transformacijai būtinus skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius

 • 4 veiksmas. Aukštojo mokslo platforma
 • 5 veiksmas. Atvirojo mokslo įgūdžiai
 • 6 veiksmas. Iniciatyva mokyklose „EU Code Week“
 • 7 veiksmas. Kibernetinis saugumas švietimo srityje
 • 8 veiksmas. Mergaičių skaitmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymas

3 prioritetas. Tobulinti švietimą geriau analizuojant duomenis ir prognozuojant

 • 9 veiksmas. IRT švietimo srityje tyrimai
 • 10 veiksmas. Dirbtinis intelektas ir analitika
 • 11 veiksmas. Strateginis prognozavimas

Šiuo veiksmų planu prisidedama prie Europos Komisijos platesnio užmojo iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę

Naujasis Skaitmeninio švietimo veiksmų planas 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

2018 m. Skaitmeninio švietimo veiksmų planas bus įgyvendinamas iki 2020 m. pabaigos. Tikimasi, kad Komisija atnaujintą veiksmų planą priims 2020 m. rugsėjo mėn. 

2020 m. birželio 18 d. pradėtos viešos konsultacijos dėl naujojo veiksmų plano. Jos vyks iki 2020 m. rugsėjo 4 d. 

Šiomis konsultacijomis siekiama surinkti piliečių, institucijų ir organizacijų nuomones apie jų patirtis ir lūkesčius COVID-19 krizės metu (tiek esamuoju, tiek atsigavimo laikotarpiu), taip pat apie jų skaitmeninio švietimo ateities vizijas. 

Informacija apie atnaujintą Skaitmeninio švietimo planą reguliariai skelbiama mūsų Twitter @EUDigitalEducation.


Paveikslėlis © Europos Sąjunga, 2020.