Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2018. – 2020.)

Akcijskim planom za digitalno obrazovanje želi se poduprijeti upotreba tehnologije u obrazovanju i razvoj digitalnih kompetencija.

Obrazovanje u digitalnom dobu

Digitalna transformacija Europe ubrzava se zahvaljujući razvoju novih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija i računalstvo u oblaku.

Digitalizacija nam donosi mnoge nove mogućnosti, ali pred društvo postavlja i neke nove izazove. Digitalne tehnologije mogu doprinijeti fleksibilnosti i kreativnosti te poboljšati učinkovitost i ishode učenja. Međutim, pojave kao što su dezinformacije mogle bi ugroziti otvorena, demokratska društva i dodatno marginalizirati već ugrožene skupine.

Nisu sve države članice Europske unije jednako napredovale u integraciji tehnologije u obrazovanje. Razlike među njima ovise o raspoloživoj digitalnoj strukturi i opremi te o stečenim digitalnim kompetencijama.

Treba pripremiti građane za budućnost u kojoj će sustavi biti sve bolje povezani i globalizirani te ulagati u vještine i kompetencije potrebne za uspjeh i sudjelovanje u društvu digitalnog doba. 

Visokokvalitetno i uključivo digitalno obrazovanje i osposobljavanje

U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje predstavljene su mjere koje će državama članicama i ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje pomoći da iskoriste prilike digitalnog doba i budu dorasle izazovima koje ono donosi. 

Akcijski plan obuhvaća 11 mjera, koje su grupirane u tri prioritetna područja:

Prioritet 1: Bolje iskorištavanje digitalne tehnologije za poučavanje i učenje

 • 1. mjera – povezivost u školama
 • 2. mjera – alat za samoprocjenu SELFIE i program mentorstva za škole
 • 3. mjera – digitalno potpisane kvalifikacije

Prioritet 2: Razvoj digitalnih kompetencija i vještina

 • 4. mjera – platforma za digitalno visoko obrazovanje
 • 5. mjera – vještine za otvorenu znanost
 • 6. mjera – Europski tjedan programiranja u školama
 • 7. mjera – kibersigurnost u obrazovanju
 • 8. mjera – osposobljavanje u području digitalnih i poduzetničkih vještina za djevojke

Prioritet 3: Poboljšanje obrazovanja boljom analizom podataka i predviđanjem

 • 9. mjera – studije o IKT-u u obrazovanju
 • 10. mjera – umjetna inteligencija (AI) i analitika
 • 11. mjera – strateško predviđanje

Akcijski plan doprinijet će širem planu Europske komisije da do 2025. uspostavi europski prostor obrazovanja

Nov Akcijski plan za digitalno obrazovanje 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Akcijski plan za digitalno obrazovanje iz 2018. provest će se do kraja 2020. Očekuje se da će u rujnu 2020. Komisija ažurirati akcijski plan. 

Otvoreno javno savjetovanje o novom akcijskom planu objavljeno je 18. lipnja 2020., a traje do 4. rujna 2020. 

Savjetovanjem se nastoje prikupiti stajališta građana, ustanova i organizacija o njihovim dosadašnjim iskustvima iz krize uzrokovane koronavirusom te o očekivanjima za budućnost digitalnog obrazovanja. 

Ako vas zanimaju novosti o ažuriranom akcijskom planu za digitalno obrazovanje, pratite nas na Twitteru: @EUDigitalEducation.


Slika: © Europska unija, 2020.