Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2018–2020)

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmalla pyritään tukemaan teknologian käyttöä koulutuksessa ja digitaalisten taitojen kehittämistä.

Koulutus digiaikana

Euroopan digitalisaatio kiihtyy sitä mukaa kun teknologiat, kuten tekoäly ja pilvipalvelut, kehittyvät edelleen.

Digitalisaatio avaa monia uusia mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Digitaaliteknologia voi lisätä joustavuutta ja luovuutta sekä auttaa parantamaan tehokkuutta ja oppimistuloksia. Jotkin ilmiöt, kuten virheellisen tiedon levittäminen, uhkaavat kuitenkin myös heikentää avoimia ja demokraattisia yhteiskuntia ja lisätä haavoittuvien ryhmien syrjäytymistä.

Teknologiaa ei ole missään EU-maassa integroitu riittävästi koulutukseen. Digitaalisen infrastruktuurin ja laitteiden saatavuudessa sekä digitaalisissa taidoissa on edelleen eroja.

On olennaisen tärkeää valmistaa ihmisiä asianmukaisesti yhä verkottuneempaan ja globalisoituneempaan tulevaisuuteen investoimalla niihin taitoihin ja osaamiseen, joita he digiaikana tarvitsevat menestyäkseen yhteiskunnassa ja osallistuakseen siihen myönteisellä tavalla. 

Laadukasta ja osallistavaa digikoulutusta

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla autetaan EU-maita ja koulutuslaitoksia hyödyntämään digiajan tarjoamia mahdollisuuksia ja vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. 

Toimintasuunnitelmassa on seuraavat 11 kokonaisuutta, jotka jaotellaan kolmen prioriteetin mukaan:

Prioriteetti 1: Digitaaliteknologian käytön tehostaminen opetuksessa ja oppimisessa

 • Toimi 1 - Koulujen verkkoyhteydet
 • Toimi 2 - SELFIE-itsearviointiväline ja -mentorointiohjelma kouluille
 • Toimi 3 - Digitaalisesti allekirjoitetut tutkintotodistukset

Prioriteetti 2: Digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittäminen

 • Toimi 4 - Korkeakoulujen keskusalusta
 • Toimi 5 - Avoimen tieteen taidot
 • Toimi 6 - EU:n koodausviikko kouluissa
 • Toimi 7 - Kyberturvallisuus koulutuksessa
 • Toimi 8 - Tyttöjen tietotekniikka- ja yrittäjyyskoulutus

Prioriteetti 3: Koulutuksen kehittäminen parempien data-analyysien ja ennusteiden avulla

 • Toimi 9 - Kysely tieto- ja viestintätekniikan käytöstä koulutuksessa
 • Toimi 10 - Tekoäly ja analysointi
 • Toimi 11 - Strateginen ennakointi

Toimintasuunnitelma edistää Euroopan komission laajempaa pyrkimystä luoda eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. 

Uusi digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Vuoden 2018 digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma viedään päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Komission on määrä hyväksyä päivitetty uusi toimintasuunnitelma syyskuussa 2020. 

Uutta toimintasuunnitelmaa koskeva avoin julkinen kuuleminen käynnistettiin 18. kesäkuuta 2020, ja se jatkuu 4. syyskuuta 2020 saakka. 

Kuulemisella pyritään keräämään kansalaisten, instituutioiden ja organisaatioiden näkemyksiä covid-19-kriisin aikana (sekä tähän mennessä että elpymiskaudella) saaduista kokemuksista ja odotuksista sekä siitä, millaisena he näkevät digitaalisen koulutuksen tulevaisuuden. 

Tuoreimmat uutiset uudistetusta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta Twitterissä: @EUDigitalEducation.


Kuva: © Euroopan unioni, 2020.