×

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον ιστότοπο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  Οι περισσότερες σελίδες είναι διαθέσιμες επί του παρόντος μόνο στα αγγλικά.  Ωστόσο, η μετάφραση του ιστότοπου στις άλλες 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα επικαιροποιήσουμε τις σελίδες του ιστότοπου μόλις ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις.

Digital Education Action Plan

The Commission has adopted a Digital Education Action Plan which includes 11 actions to support technology-use and digital competence development in education.

Digital competences and technology in education

The Commission has adopted a Digital Education Action Plan which includes 11 actions to support technology-use and digital competence development in education.

The action plan has three priorities, setting out measures to help EU Member States meet the challenges and opportunities of education in the digital age: