Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 3

Europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold.

#DEAP #EUDigitalEducation

Selv om anvendelsen af digitalt indhold til uddannelsesformål ikke er nyt, har covid-19-pandemien i høj grad fremskyndet produktionen og anvendelsen af sådanne ressourcer. 

Samtidig har folks vaner ændret sig meget, når det handler om at anvende digitalt uddannelsesindhold, både blandt aktører på "forsyningssiden", dvs. industrien og den offentlige sektor, og aktører på "efterspørgselssiden", dvs. lærere, studerende og elever. 

Den digitale omstilling medfører mange forandringer:

 • Digitalt uddannelsesindhold bliver mere kreativt, involverer brugeren og har forskellige formater.
 • Nye teknologiske udviklinger, såsom immersiv virkelighed og kunstig intelligens, bidrager til at levere nye typer af uddannelsesindhold.
 • Der er en eksponentiel stigning i produktionen af digitalt uddannelsesindhold. 

Sammen med denne udvikling kommer også nogle af følgende udfordringer:

 • Digitale platforme og deres algoritmer kan fungere som "gatekeepere" for digitalt uddannelsesindhold, hvilket potentielt kan påvirke adgangen til disse ressourcer på forskellig vis.
 • Det er sværere for brugere at verificere kvaliteten og pålideligheden af digitale uddannelsesressourcer end traditionelt indhold.
 • Det er sværere at bevare disse uddannelsesressourcer på lang sigt.
 • Der opstår risici i forbindelse med cybersikkerhed, databeskyttelse og privatlivets fred på internettet.

Yderligere udfordringer omfatter:

 • manglende data og analyser af den igangværende situation og de (potentielle) ændringer, som dette vil medføre
 • sammen med interessenter at identificere prioritetsområder, der skal modtage støtte fra EU til at forbedre kvaliteten af uddannelse 
 • fremme flersprogethed og kulturel diversitet på et globaliseret marked og forhindre udstødelse af dårligt stillede elever
 • samarbejde med interessenter om at skabe løsninger, som de vil tage godt imod og gennemføre fuldt ud

Formålet med denne foranstaltning er at identificere de områder, hvor EU's initiativer skaber størst merværdi, og at samarbejde med interessenter om at finde de mest effektive løsninger. 

Nøgleaktiviteter og forventede resultater

Gennem hele 2021 og 2022 vil Europa-Kommissionen stå i spidsen for en intensiv dialogproces med interessenterne, herunder i form af bilaterale møder og et øvelsesfællesskab, for at sikre, at alle aktører føler ejerskab over de foreslåede løsninger, og at det er muligt at gennemføre dem fuldt ud. 

En dedikeret undersøgelse lanceres i starten af 2022. Denne undersøgelse tager hensyn til behovene hos elever, undervisere og de relevante uddannelses- og undervisningsinteressenter samt til forsyningen af digitalt uddannelsesindhold. Undersøgelsen indeholder også en detaljeret vurdering af covid-19-pandemiens, den digitale omstillings og den teknologiske innovations indvirkning på uddannelsesområdet. 

Disse aktiviteter vil føre til, at der udarbejdes et europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold med løsninger, der er skabt i samarbejde med og gennemføres af interessenter. Det endelige resultat vil være en kombination af foranstaltninger, der samles i et handlingsprogram.

En parallel foranstaltning i form af en igangværende gennemførlighedsundersøgelse vil give Kommissionen pålidelig viden, dokumentation, analyser og vejledning om den mulige oprettelse af en europæisk udvekslingsplatform. Formålet med den europæiske udvekslingsplatform ville være at indsamle og fremme certificerede onlinebaserede uddannelsesressourcer og -platforme. 

Tidsplan

 • 2023 – fremlæggelse af forslag til et europæisk handlingsprogram for digitalt uddannelsesindhold
 • Udgangen af 2021 – gennemførlighedsundersøgelse og beslutning om at oprette en europæisk udvekslingsplatform 

Finansiering

Denne foranstaltning er finansieret af EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne foranstaltning, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med denne foranstaltning og hele handlingsplanen for digital uddannelse.


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.