Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 2

Aanbeveling van de Raad inzake blended learning voor lager en secundair onderwijs.

#DEAP #EUDigitalEducation

De coronacrisis heeft het gebruik van digitale lesmethoden plotseling en op grote schaal doen toenemen. Er is een brede waaier aan oplossingen om de continuïteit van onderwijs en opleiding te waarborgen, zowel met laagtechnologische als hoogtechnologische middelen, maar met duidelijke verschillen tussen de regio’s en de lidstaten van de Europese Unie (EU). 

Dankzij de grotere digitale capaciteit en meer ervaring met alternatieve en flexibele leervormen kan er nu sneller en doeltreffender worden gereageerd. 

Uit gegevens blijkt dat er verschillen zijn tussen de niveaus en sectoren binnen onderwijs en opleiding. In de meeste gevallen zetten hogeronderwijsinstellingen hun lessen virtueel voort, terwijl veel scholen in zowel het lager als het middelbaar onderwijs niet over de nodige expertise beschikten en moeite hadden om al hun leerlingen mogelijkheden voor afstandsonderwijs en onlineleren aan te bieden. 

In deze context wordt in de voorgestelde aanbeveling van de Raad omschreven hoe verschillende leeromgevingen en -instrumenten doeltreffend kunnen worden gecombineerd om de inclusiviteit en de flexibiliteit van het basis- en het secundair onderwijs op afstand en online te vergroten.

Doelstellingen

Op basis van de lessen die uit de coronapandemie zijn getrokken, heeft de Europese Commissie een aanbeveling van de Raad voorgesteld met het oog op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk inzicht op EU-niveau als het gaat om doeltreffende, inclusieve en activerende benaderingen van afstandsonderwijs, onlineonderwijs en blended learning. 

Het doel is om de lidstaten te ondersteunen bij de aanpassing van hun onderwijsstelsels, zodat ze flexibeler worden en beter rekening houden met een brede waaier aan pedagogische methoden, technologische hulpmiddelen, behoeften van lerenden en veranderende omstandigheden.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Volg @EUDigitalEdu op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.


Afbeelding: © Europese Unie, 2021.