Rådets rekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet

De första åren i ett barns liv är viktiga eftersom de påverkar framtidsutsikterna för utbildning, jobb och integration senare i livet. Barnomsorg och förskola lägger grunden till fortsatt lärande och är en effektiv investering i utbildning.

De första åren i ett barns liv är viktiga eftersom de påverkar framtidsutsikterna för utbildning, jobb och integration senare i livet. Barnomsorg och förskola lägger grunden till fortsatt lärande och är en effektiv investering i utbildning. 

Hög kvalitet inom barnomsorg och förskola är viktigt för att förbättra utbildningsresultaten och ge alla barn en rättvis start, särskilt de som kommer från missgynnande förhållanden. Därför slår den europeiska pelaren för sociala rättigheter fast att barn har rätt till förskola och barnomsorg till överkomligt pris och av god kvalitet.

Kommissionen har lagt fram ett förslag till en rådsrekommendation om förskoleverksamhet och barnomsorg av hög kvalitet med följande mål:

  • Nå samsyn i EU om vad som utgör god kvalitet inom förskola och barnomsorg genom att underlätta ett utbyte av erfarenheter och god praxis för att på så sätt bidra till nationella reformer och främja social inkludering.
  • Stödja EU-ländernas arbete med att förbättra tillgången till och kvaliteten på barnomsorg och förskola genom EU-bidrag och en översyn av riktmärken och mål.

Efter förhandlingar mellan kommissionen och EU-länderna antog utbildningsministrarna rådets rekommendation på ett rådsmöte i Bryssel den 22 maj 2019.