Priporočilo Sveta o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok

Zgodnja leta so bistvena, saj močno vplivajo na možnosti posameznikov za izobraževanje, zaposlitev in socialno vključevanje pozneje v življenju. Predšolska vzgoja in varstvo postavljata temelje za nadaljnje učenje in sta učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje.

Zgodnja leta so bistvena, saj močno vplivajo na možnosti posameznikov za izobraževanje, zaposlitev in vključevanje pozneje v življenju. Predšolska vzgoja in varstvo postavljata temelje za nadaljnje učenje in sta učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje. 

Visokokakovostne storitve so ključnega pomena za izboljšanje učnih izidov in omogočanje dobrega začetka vsem učencem, zlasti tistim iz prikrajšanih okolij. Zato je v evropskem stebru socialnih pravic poudarjeno, da imajo otroci pravico do cenovno dostopne predšolske vzgoje in kakovostnega varstva.

Komisija je pripravila predlog za priporočilo Sveta o visokokakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva, katerega cilj je:

  • v EU razviti skupno razumevanje kakovostnega opravljanja storitev v predšolski vzgoji in varstvu; z izmenjavo izkušenj in dobrih praks podpreti nacionalne reforme in spodbuditi socialno vključenost
  • podpreti države članice EU pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje dostopa do sistemov predšolske vzgoje in varstva in njihove kakovosti; to vključuje dajanje na voljo sredstev EU za izboljšanje dostopnosti in kakovosti storitev ter pregled referenčnih meril in ciljev

Po pogajanjih med Komisijo in državami članicami EU so ministri za izobraževanje na zasedanju Sveta 22. maja 2019 v Bruslju sprejeli priporočilo Sveta.