Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Primii ani din viața unui copil sunt esențiali, pentru că pot influența mult perspectivele sale viitoare de educație, muncă și integrare. Sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari pun bazele învățării și reprezintă o investiție foarte bună în educație și formare.

Primii ani din viața unui copil sunt esențiali, pentru că pot influența mult perspectivele sale viitoare de educație, muncă și integrare. Sistemele de educație și îngrijire a copiilor preșcolari pun bazele învățării și reprezintă o investiție foarte bună în educație și formare. 

Serviciile de înaltă calitate sunt esențiale pentru a îmbunătăți rezultatele în învățământ și pentru a le oferi copiilor șanse egale de la bun început – în special celor care provin din medii defavorizate. De aceea, potrivit Pilonului european al drepturilor sociale, copiii preșcolari ar trebui să aibă dreptul la servicii de educație și îngrijire care să fie de bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar.

Comisia a prezentat o propunere de recomandare a Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, cu următoarele obiective:

  • să dezvolte o înțelegere comună la nivelul UE asupra a ceea ce constituie un serviciu de calitate în ceea ce privește educația și îngrijirea copiilor preșcolari. O astfel de înțelegere va sprijini reformele la nivel național și va promova incluziunea socială prin facilitarea schimbului de experiență și de bune practici.
  • să sprijine statele membre ale UE în eforturile lor de îmbunătățire a disponibilității și calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. De exemplu, s-ar putea pune la dispoziție fonduri UE pentru măsurile de îmbunătățire a disponibilității și calității serviciilor și s-ar putea revizui criteriile de referință și obiectivele.

În urma negocierilor dintre Comisie și statele membre ale UE, la reuniunea Consiliului de la Bruxelles din 22 mai 2019, miniștrii educației au adoptat recomandarea Consiliului în domeniu.