×

Welkom op de nieuwe website over onderwijs en opleiding. De meeste pagina's van deze website bestaan momenteel alleen in het Engels. Zodra we klaar zijn met de vertaling van een pagina in de overige officiële EU-talen, zetten we die online.

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over onderwijs en opvang voor jonge kinderen

Onze eerste levensjaren zijn van grote invloed op ons verdere leven en bepalend voor onze kansen op het gebied van onderwijs, werk en integratie. Kinderopvang en kleuteronderwijs vormen de basis voor wat we daarna leren en zijn een doeltreffende investering in onderwijs en opleiding.

Onze eerste levensjaren zijn van grote invloed op ons verdere leven en bepalend voor onze kansen op het gebied van onderwijs, werk en integratie. Kinderopvang en kleuteronderwijs vormen de basis voor wat we daarna leren en zijn een doeltreffende investering in onderwijs en opleiding. Als deze diensten van hoge kwaliteit zijn, hebben kinderen later op school en in het beroepsleven meer kans op succes, vooral als zij in een kansarme omgeving opgroeien. Daarom bepaalt de Europese pijler van sociale rechten dat kinderen recht hebben op betaalbare en kwaliteitsvolle vormen van onderwijs en opvang voor jonge kinderen.

Met haar voorstel voor een aanbeveling van de Raad over stelsels voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen van hoge kwaliteit wil de Commissie:

  • zorgen voor EU-brede overeenstemming over de inhoud van kinderopvang en kleuteronderwijs van hoge kwaliteit. Dit moet weer bijdragen tot nationale hervormingen en meer sociale inclusie dankzij de uitwisseling van good practices en ervaringen.
  • de EU-landen ondersteunen in hun inspanningen om de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs en opvang van jonge kinderen te verbeteren. Dit houdt ook in dat de EU zal meebetalen aan maatregelen op dat gebied en de benchmarks en doelstellingen zal herzien.