A Tanács ajánlása a magas színvonalú koragyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerekről

Az emberi élet korai évei meghatározó jelentőséggel bírnak, hiszen nagyban befolyásolják az egyén tanulmányi előmenetelét, munkaerőpiaci elhelyezkedését, valamint társadalmi beilleszkedésének esélyeit. A kisgyermekkori nevelés és gondozás alapozza meg a későbbi tanulást, tehát hatékony beruházás az oktatásba és a képzésbe.

Az emberi élet korai évei meghatározó jelentőséggel bírnak, hiszen nagyban befolyásolják az egyén tanulmányi előmenetelét, munkaerőpiaci elhelyezkedését, valamint társadalmi beilleszkedésének esélyeit. A kisgyermekkori nevelés és gondozás alapozza meg a későbbi tanulást, tehát hatékony beruházás az oktatásba és a képzésbe. 

A színvonalas kisgyermekkori nevelés és gondozás elengedhetetlen az oktatási eredmények javításához, továbbá esélyegyenlőséget teremt a tanulók, különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára. A szociális jogok európai pillére éppen ezért kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van a megfizethető, jó minőségű kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz.

A Bizottság tanácsi ajánlásra tett javaslatot a magas színvonalú kisgyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerek témájában azzal a céllal, hogy:

  • kialakítsa a magas színvonalú kisgyermekkori nevelést és gondozást biztosító szolgáltatásnyújtásnak az egész Unióban elfogadott közös értelmezését. Ez elősegíti majd a tagállami reformokat és ösztönözni fogja a társadalmi befogadást, mert könnyebb lesz megosztani a tapasztalatokat és a bevált módszereket;
  • támogassa az uniós tagállamok azon erőfeszítéseit, hogy könnyebben hozzáférhetővé és színvonalasabbá tegyék a kisgyermekkori nevelési és gondozási rendszereiket. Az EU saját forrásaival is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy javulást lehessen elérni ezeknek a szolgáltatásoknak a rendelkezésre állása és minősége tekintetében.

A Bizottság és a tagállamok közti tárgyalásokat követően a tanácsi ajánlást az oktatási miniszterek a Tanács 2019. május 22-i brüsszeli ülésén fogadták el.