Preporuka Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Rano djetinjstvo od presudne je važnosti jer uvelike utječe na nečije izglede u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i kasnije integracije. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje temelj su za daljnje učenje te su pravi ulog u obrazovanje i osposobljavanje.

Rano djetinjstvo od presudne je važnosti jer uvelike utječe na nečije izglede u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i kasnije integracije. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje čine temelj za daljnje učenje te su pravi ulog u obrazovanje i osposobljavanje. 

Visokokvalitetne usluge neophodne su za poboljšanje ishoda obrazovanja i za pružanje dobre osnove svim učenicima, a posebno onima u nepovoljnom položaju. Zato se u europskom stupu socijalnih prava ističe da djeca imaju pravo na pristupačan i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Komisija je podnijela Prijedlog preporuke Vijeća o visokokvalitetnim sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojim se nastoji postići sljedeće:

  • razviti istovjetno poimanje pružanja kvalitetnih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja diljem EU-a; tako će se olakšavanjem razmjene iskustava i dobre prakse poduprijeti nacionalne reforme i promicati socijalna uključenost
  • poduprijeti države članice EU-a u nastojanjima da poboljšaju pristup sustavima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te da se poboljša njihova kvaliteta; to uključuje stavljanje na raspolaganje sredstava EU-a za poboljšanje dostupnosti i kvalitete usluga te preispitivanje referentnih vrijednosti i ciljeva.

Nakon pregovora između Komisije i država članica ministri obrazovanja na sastanku Vijeća u Bruxellesu 22. svibnja 2019. donijeli su Preporuku Vijeća.