Moladh ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luath-óige

Tá ríthábhacht ag baint leis na blianta tosaigh sa mhéid is go n-imrítear tionchar mór lena linn ar dheiseanna oideachais, fostaíochta agus lánpháirtíochta an duine. Trí bhíthin oideachas agus cúram luath-óige, leagtar an bhunchloch don fhoghlaim tar a éis sin agus is infheistíocht éifeachtach é san oideachas agus san oiliúint.

Tá ríthábhacht ag baint leis na blianta tosaigh sa mhéid is go n-imrítear tionchar mór lena linn ar dheiseanna oideachais, fostaíochta agus lánpháirtíochta an duine. Trí bhíthin oideachas agus cúram luath-óige, leagtar an bhunchloch don fhoghlaim tar a éis sin agus is infheistíocht éifeachtach é san oideachas agus san oiliúint. 

Is den riachtanas seirbhísí ardcháilíochta a bheith ann chun torthaí oideachasúla a fheabhsú agus tús cothrom a thabhairt do gach dalta scoile, go háirithe daltaí ó chúlra faoi mhíbhuntáiste. Sin é an chúis a gcuirtear i dtábhacht i gcolún Eorpach na gCeart Sóisialta go bhfuil gach páiste i dteideal oideachas agus cúram luath-óige atá ar ardcháilíocht agus inacmhainne.

Tá togra déanta ag an gCoimisiún le haghaidh moladh ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luath-óige. Seo a leanas na cuspóirí atá leis na córais sin:

  • Comhthuiscint a chothú ar fud an Aontais faoin méid atá i gceist le soláthar seirbhíse ardchaighdeáin i dtaca le hoideachas agus cúram luath-óige. Tabharfar tacaíocht, dá réir sin, d’athchóirithe náisiúnta agus cuirfear an cuimsiú sóisialta chun cinn trí éascaíocht a dhéanamh ar thaithí agus dea-chleachtas a mhalartú.
  • Tacú leis na Ballstáit ina gcuid iarrachtaí feabhas a chur ar an rochtain ar a gcórais oideachais agus cúraim luath-óige agus ar cháilíocht na gcóras sin. Áirítear leis sin maoiniú ón Aontas a chur ar fáil chun soláthar seirbhísí, mar aon le cáilíocht na seirbhísí sin, a fheabhsú agus, ina theannta sin, tagarmharcanna agus spriocanna a athbhreithniú.

I ndiaidh caibidlíochtaí idir an Coimisiún agus Ballstáit an Aontais Eorpaigh, ghlac na hairí oideachais leis an Moladh ón gComhairle ag cruinniú na Comhairle sa Bhruiséil an 22 Bealtaine 2019.