×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le hoideachas agus cúram luath-óige

I mblianta tosaigh an tsaoil, is mó a mhúnlaítear an duine agus imríonn na blianta sin tionchar mór ar dheiseanna oideachais, fostaíochta agus lánpháirtíochta. Trí bhíthin oideachas agus cúram luath-óige, eagtar an bhunchloch don fhoghlaim tar a éis sin agus is infheistíocht éifeachtach é san oideachas agus san oiliúint.

I mblianta tosaigh an tsaoil, is mó a mhúnlaítear an duine agus imríonn na blianta sin tionchar mór ar dheiseanna oideachais, fostaíochta agus lánpháirtíochta. Trí bhíthin oideachas agus cúram luath-óige, eagtar an bhunchloch don fhoghlaim tar a éis sin agus is infheistíocht éifeachtach é san oideachas agus san oiliúint. Is den riachtanas seirbhísí ardcháilíochta a bheith ann chun torthaí oideachasúla a fheabhsú agus tús atá cothrom a thabhairt do gach dalta scoile, go háirithe daltaí ó chúlra faoi mhíbhuntáiste. Sin é an chúis a gcuirtear i dtábhacht i gcolún Eorpach na gCeart Sóisialta go bhfuil gach páiste i dteideal oideachas agus cúram luath-óige atá ar ardcháilíocht agus inacmhainne.

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún, trí bhíthin a thogra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le córais ardcháilíochta oideachais agus cúraim luath-óige, na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • tuiscint chomhchoiteann a mhúscailt ar fud an Aontais ar an rud is soláthar seirbhíse ardcháilíochta ann. Tabharfar tacaíocht, dá réir sin, d’athchóirithe náisiúnta agus cuirfear an cuimsiú sóisialta chun cinn trí bhíthin taithí agus dea-chleachtas a mhalartú.
  • tacú leis na Ballstáit ina gcuid iarrachtaí feabhas a chur ar an rochtain ar a gcórais oideachais agus cúraim luath-óige agus ar cháilíocht na gcóras sin. Áirítear leis sin maoiniú ón Aontas a chur ar fáil chun soláthar seirbhísí, mar aon le cáilíocht na seirbhísí sin, a fheabhsú agus, ina theannta sin, tagarmharcanna agus spriocanna a athbhreithniú.