×

Tak fordi du besøger det nye website for uddannelse og kurser. De fleste af siderne findes endnu kun på engelsk, men vi er i gang med at oversætte alt indhold på sitet til de andre 23 officielle EU-sprog. Vi opdaterer siderne, efterhånden som oversættelserne bliver klar.

Forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger

De tidlige leveår er de mest dannende år i et menneskes liv og har i høj grad indflydelse på, hvilken uddannelse og hvilket arbejde vedkommende får, samt hvordan vedkommende kan forventes at integrere sig i samfundet. Førskoleundervisning og børnepasning lægger et fundament for den videre læring og er en effektiv investering i uddannelse.

De tidlige leveår er de mest dannende år i et menneskes liv og har i høj grad indflydelse på, hvilken uddannelse og hvilket arbejde vedkommende får, samt hvordan vedkommende kan forventes at integrere sig i samfundet. Førskoleundervisning og børnepasning lægger et fundament for den videre læring og er en effektiv investering i uddannelse. Ydelser af høj kvalitet er afgørende for at forbedre uddannelsesresultaterne og give alle elever de samme muligheder fra start, især børn fra socialt dårligt stillede familier. Det er derfor, at den europæiske søjle for sociale rettigheder understreger, at børn har ret til prismæssigt overkommelig førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet.

Med sit forslag til Rådets henstilling om førskoleundervisning og børnepasningsordninger af høj kvalitet ønsker Kommissionen at:

  • udvikle en fælles forståelse i hele EU af, hvad ydelser af høj kvalitet vil sige. Det vil samtidig understøtte nationale reformer og fremme social inklusionen ved at lette udvekslingen af erfaringer og god praksis
  • støtte EU-landene i deres bestræbelser på at forbedre adgangen til og kvaliteten af deres førskoleundervisning og børnepasningsordninger. Det indebærer at stille EU-midler til rådighed til forbedring af ydelsernes tilgængelighed og kvalitet og at gennemgå benchmarks og mål.