Doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče

Raný věk je pro formování osobnosti velmi důležitý. Má velký vliv na to, jaké bude mít člověk vyhlídky na získání kvalitního vzdělání, poté pracovního místa a v konečném důsledku ovlivňuje i to, jak se zapojí do společnosti. Předškolní vzdělávání a péče je základem dalšího učení a představuje efektivní investici do vzdělávání a odborné přípravy.

Raný věk je pro formování osobnosti velmi důležitý. Má velký vliv na to, jaké bude mít člověk vyhlídky na získání kvalitního vzdělání, poté pracovního místa a v konečném důsledku ovlivňuje i to, jak se zapojí do společnosti. Předškolní vzdělávání a péče je základem dalšího učení a také efektivní investicí do vzdělávání a odborné přípravy. 

Zajištění vysoké kvality služeb v této oblasti je proto naprosto nezbytné, abychom dosáhli lepších výsledků vzdělávání a poskytli rovnocenné podmínky do začátku školní docházky všem žákům, zejména těm, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Z tohoto důvodu je v evropském pilíři sociálních práv zdůrazněno, že děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělání a péči v raném věku.

Komise předložila návrh doporučení Rady týkající se kvality systémů předškolního vzdělávání, v němž stanoví tyto cíle:

  • Dohodnout se na společné celounijní představě o poskytování kvalitních služeb v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Tím se podpoří vnitrostátní reformy a sociální začlenění a usnadní výměna zkušeností a osvědčených postupů.
  • Podporovat členské státy v jejich úsilí o zlepšení dostupnosti a kvality systémů předškolního vzdělávání a péče. To znamená dát k dispozici finanční prostředky EU ke zlepšení dostupnosti a kvality služeb a přezkoumat kritéria a cíle.

Po projednání mezi Komisí a členskými státy EU bylo doporučení Rady přijato ministry školství na zasedání Rady v Bruselu dne 22. května 2019.