×

Благодарим за посещението на новия уебсайт за образование и обучение. По-голямата част от страниците в момента са достъпни само на английски, но преводът на уебсайта на останалите 23 официални езика на ЕС е в ход. Ще актуализираме страниците веднага щом преводите са налични.

Предложение за препоръка на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст

Ранните години са най-определящи в живота на човека и силно повлияват неговото образование, професионално развитие и перспективи за интеграция. Грижите и образованието през ранното детство полагат основите за по-нататъшния учебен процес и са ефективна инвестиция в образованието и обучението.

Ранните години са най-определящи в живота на човека и силно повлияват неговото образование, професионално развитие и перспективи за интеграция. Грижите и образованието през ранното детство полагат основите за по-нататъшния учебен процес и са ефективна инвестиция в образованието и обучението. Висококачествените услуги са от съществено значение за подобряване на резултатите от образованието и осигуряване на добър старт на всички ученици, особено на учениците в неравностойно положение. Ето защо в Европейския стълб на социалните права се подчертава, че децата имат право на грижи и образование с добро качество и на достъпни цени в ранна детска възраст.

Със своето предложение за препоръка на Съвета за висококачествени системи за грижи и образование в ранна детска възраст Комисията цели да:

  • развие общоевропейско разбиране за това, което представлява предоставяне на услуги с добро качество. Това на свой ред ще подпомогне националните реформи и ще насърчи социалното приобщаване чрез улесняване на обмена на опит и добри практики.
  • подкрепи усилията на държавите от ЕС за подобряване на качеството и достъпа до техните системи за грижи и образование в ранна детска възраст. Това включва осигуряването на финансиране от ЕС за подобряване на наличността и качеството на услугите и за преглед на референтните показатели и целите.