Препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст

Ранните години от живота на децата са от съществено значение, защото оказват голямо влияние върху техните перспективи по отношение на образованието, заетостта и интеграцията по-късно в живота. Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите за по-нататъшния учебен процес и са ефективна инвестиция в образованието и обучението.

Ранните години са от съществено значение, защото оказват голямо влияние върху перспективите на хората по отношение на образованието, заетостта и интеграцията по-късно в живота. Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите за по-нататъшния учебен процес и са ефективна инвестиция в образованието и обучението. 

Висококачествените услуги са много важни за подобряване на резултатите от образованието и осигуряване на добър старт на всички ученици, особено на учениците в неравностойно положение. Ето защо в Европейския стълб на социалните права се подчертава, че децата имат право на грижи и образование с добро качество и на достъпни цени в ранна детска възраст.

Комисията изготви предложение за препоръка на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст с цел:

  • постигане на общо разбиране в целия ЕС за това какво представлява предоставянето на услуги с добро качество в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст. Това на свой ред ще подпомогне националните реформи и ще насърчи социалното приобщаване чрез улесняване на обмена на опит и добри практики.
  • подкрепа на усилията на държавите от ЕС за подобряване на качеството и достъпа до техните системи за грижи и образование в ранна детска възраст. Това включва осигуряването на финансиране от ЕС за подобряване на наличността и качеството на услугите и за преглед на референтните показатели и целите.

След преговори между Комисията и държавите от ЕС препоръката на Съвета бе приета от министрите на образованието на заседанието на Съвета в Брюксел на 22 май 2019 г.