A Tanács ajánlása a nyelvtanítás és a nyelvtanulás átfogó megközelítéséről

Az EU-ba irányuló és a tagállamok közötti mobilitás fokozódásával egyre sürgetőbbé válik, hogy az EU-országok oktatási és képzési rendszerei képesek legyen számolni az Európa nyelvi sokszínűségéből fakadó kihívásokkal és lehetőségekkel.

A nyelvi készségek az európai oktatási térség létrehozására irányuló ambiciózus tervek központi elemét alkotják. Idegen nyelvek ismeretére nem csak külföldi tanulmányok végzéséhez van szükség, hanem az egyre nemzetközibbé váló munkaerőpiacokon is. Az idegen nyelvet tanuló emberek egyúttal egy másik kultúrával is megismerkednek, és ezzel látókörüket is tágítják.

A tanulmányok azonban azt mutatják, hogy az uniós tagállamok nem haladnak elég gyorsan afelé a cél felé, amelyet az európai oktatási térség kialakításának eszméje jegyében tűztek ki: hogy minden európai már kiskorában elsajátítson két idegen nyelvet.

A diákok nyelvtudása a kötelező iskoláztatás befejezésekor EU-szerte átlagosan alacsony szintű, de elég nagy eltérések tapasztalhatók e téren a tagállamok között. 

Mivel egyre nagyobb a mobilitás Európában, és egyre több fiatal érkezik harmadik országokból az Európai Unióba azért, hogy itt folytassa tanulmányait, rendkívül fontos, hogy a többnyelvűség központi szerepet kapjon az európai integrációban.

A Bizottság javaslatot terjesztett elő a nyelvtanítás és -tanulás átfogó szemléletmóddal való megközelítésére. A cél:

  • a nyelvtanulás felfejlesztése, hogy a tanulók a kötelező iskoláztatás végére – az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete alapján – meghatározott fokú nyelvtudással rendelkezzenek;
  • a nyelvi tudatosság fogalmának az oktatásba és képzésbe való bevezetése, azaz olyan inkluzív nyelvtanulási keret kialakítása, amely figyelembe veszi az egyéni nyelvi készségeket;
  • annak biztosítása, hogy a nyelvtanároknak lehetőségük legyen külföldön tanulmányokat folytatni;
  • újító, inkluzív és többnyelvű tanítási módszerek meghatározása és népszerűsítése európai uniós eszközök és platformok, köztük a School Education Gateway és az eTwinning használatával.

A Bizottság és az uniós tagállamok közötti tárgyalásokat követően az oktatási miniszterek a 2019. május 22-i brüsszeli tanácsi ülésen elfogadták az oktatás és a nyelvtanulás átfogó megközelítéséről szóló tanácsi ajánlást.