×

Hvala vam što ste posjetili nove internetske stranice „Obrazovanje i osposobljavanje”. Većina stranica za sada je dostupna samo na engleskom jeziku, ali u tijeku je prijevod na ostala 23 službena jezika EU-a. Ažurirat ćemo stranice čim prijevodi budu dostupni.

Prijedlog Preporuke Vijeća o poboljšanju poučavanja i učenja jezika

Jezične kompetencije u središtu su ambiciozne vizije stvaranja europskog prostora obrazovanja. Poznavanje stranih jezika potrebno je za studiranje u inozemstvu, traži se na tržištima rada sa sve jačom međunarodnom dimenzijom te otvara nove perspektive i omogućava upoznavanje novih kultura.

Jezične kompetencije u središtu su ambiciozne vizije stvaranja europskog prostora obrazovanja. Poznavanje stranih jezika potrebno je za studiranje u inozemstvu, traži se na tržištima rada sa sve jačom međunarodnom dimenzijom te otvara nove perspektive i omogućava upoznavanje novih kultura. Studije su pokazale da države članice EU-a općenito presporo napreduju prema cilju da svaki Europljanin od najranije dobi ima mogućnost učenja dva strana jezika. Dapače, razina poznavanja jezika među učenicima koji završavaju obvezno obrazovanje općenito je niska i uvelike se razlikuje među državama članicama. S obzirom na sve veću mobilnost unutar Europe te dosad nezabilježen broj školske djece koja dolaze iz trećih zemalja i govore različite jezike, moramo ponovno razmotriti izazove i prilike koji su pred nama kako bi višejezičnost doista postala prednost EU-a. 

Predloženom preporukom želi se:

  • poboljšati učenje jezika tako da se do kraja obveznog obrazovanja postignu razine kompetencija određene na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike, koji je donijelo Vijeće Europe
  • uvesti koncept svijesti o važnosti jezika u obrazovanju i osposobljavanju, čime se osigurava uključiv okvir za učenje jezika, u kojem se uzima u obzir raznolikost jezičnih kompetencija učenika
  • osigurati da više nastavnika jezika iskoristi mogućnosti učenja i studija u inozemstvu
  • utvrditi i promicati inovativne, uključive i višejezične pedagoške metode uz upotrebu europskih alata i platformi kao što su portal School Education Gateway i mreža eTwinning.