×

Det här är vår nya webbplats om utbildning. De flesta sidorna finns än så länge bara på engelska. Vi håller på att översätta webbplatsen till de andra 23 EU-språken och lägger ut de nya språkversionerna så snart de är klara.

Initiativ om utbildning

Genom olika initiativ kan studerande och lärare hitta kurser, söka finansiering och lära sig mer om utbildningssystemen i EU.

I EU har du möjlighet att studera och praktisera vid några av världens mest progressiva utbildningsinstitutioner. Genom initiativet Studera i Europa kan du göra dig en bättre bild av vilka möjligheter som står till buds oavsett om du vill studera på kandidat-, master- eller doktorandnivå. Verktyget Selfie hjälper skolor att utvärdera hur de använder digital teknik i sin undervisning för att hänga med i en alltmer digitaliserad och globaliserad värld. 

Det är mycket viktigt för EU och medlemsländerna att utbildningsmöjligheterna ökar. Genom initiativ av det här slaget kan studenter och skolor få hjälp att nå sin fulla potential genom att hitta rätt utbildning eller förbättra sina resurser. Ta reda på vilka utbildningsmöjligheter som finns för dig i EU.