Initiativ om utbildning

Genom olika EU-initiativ kan studerande och lärare hitta kurser och lära sig mer om utbildningssystemen i EU.

I EU har du möjlighet att studera och praktisera vid några av världens mest progressiva utbildningsinstitutioner.

På portalen Studera i Europa finns matnyttig information som hjälper dig att välja vad och var du ska studera.

Verktyget Selfie hjälper skolor att utvärdera hur de hänger med i den digitala utvecklingen.

Det är mycket viktigt för EU och medlemsländerna att det finns många utbildningsmöjligheter. EU-initiativ som Selfie och Studera i Europa hjälper studenter och personal att nå sin fulla potential genom att hitta rätt utbildning eller utveckla sin kompetens och komma vidare i karriären.