O iniciatívach v oblasti vzdelávania

Iniciatívy EÚ v tejto oblasti ponúkajú študentom a pracovníkom v oblasti vzdelávania príležitosť lepšie pochopiť vzdelávacie systémy v celej EÚ a nájsť si vhodný študijný program.

EÚ ponúka budúcim študentom, učňom a stážistom možnosť získať zaujímavé skúsenosti zo študijných pobytov v niektorých z najprogresívnejších vzdelávacích inštitúcií na svete.

Ak uvažujete o štúdiu v Európe, mohla by vás zaujať iniciatíva s názvom Štúdium v Európe, vďaka ktorej získate informácie a rady, ktoré vám pomôžu vybrať si, čo a kde študovať.

Študenti a pracovníci v oblasti vzdelávania môžu využiť aj nástroj SELFIE, ktorý im umožní viac sa oboznámiť s tým, ako ich škola využíva technológie v digitálnom veku.

Ďalšie vytváranie príležitostí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy má pre EÚ a jej členské štáty aj naďalej zásadný význam. Iniciatívy EÚ, ako napríklad SELFIE a Štúdium v Európe, umožňujú jednotlivcom, aby v plnej miere využili svoj potenciál – či už ide o študenta, ktorý sa chystá študovať na vysokej škole, alebo o pracovníka v oblasti vzdelávania, ktorý chce rozvíjať svoje zručnosti a profesijnú dráhu.